Друкувати
Четвер, Червень 20, 2019 - 03:52

Європейський світ. 2012, № 6 (грудень)

Грудень 2016

Чергове число електронного часопису відкривається блоком матеріялів на історичну тему. Тетяна Онофрійчук у статті «Сприйняття культури Европейського просвітництва на Волині» на підставі мемуарів волинської шляхти розглядає особливості проникнення просвітницьких ідей в освіту та виховання шляхетських родин реґіону на зламі XVIII–XIX століть. Шляхта, яка пережила поділи Речі Посполитої, прихід просвітництва часто-густо пов’язувала із втратою державности і занепадом моралі, в якому нерідко звинувачувала завойовників-росіян: ті принесли просвітництво разом із поневоленням. Катерина Диса аналізує роль польської громади Києва в історії міста від часів Ярослава Мудрого та Болєслава Хороброго аж до XIX століття, спираючись на виданий у 1900 році польськомовний путівник Вацлава Чеховського. Олена Коваленко оповідає про зародження та розвиток у Вроцлаві 1980-х опозиційного до комуністичної влади ПНР руху «Помаранчева альтернатива».

Окремий блок становлять інтерв’ю Єгора Стадного з польською україністкою Олею Гнатюк, яка поділилася роздумами про сучасний стан гуманітарного складника українсько-польських взаємин, і з головою Фундації імені Стефана Баторія публіцистом Алєксандром Смоляром, який міркує про вплив на соціюм неурядових організацій і розповідає про діяльність своєї фундації.

Останній блок присвячено різним аспектам життя Польщі та України: сучасній польській енергетичній політиці (Лілія Ревак); особливостям «української дилеми» безвекторности в зовнішній політиці (Володимир Гушулей); нинішній польській еміґрації до Сполученого Королівства, зокрема оцінці здатности іміґрантів-поляків інтеґруватися у британський соціюм і різного ставлення мешканців Британії, її медій та політичних партій, до нових шукачів щастя (Оля Гнидюк).

Роман Москаленко аналізує образ Польщі в українських медіях у 2012 році. Євгенія Сакал звертається до болісної для багатьох українців проблеми отримання шенґенської візи. Висвітлюючи різне ставлення різних европейських держав до надання українцям віз, Сакал не оминає увагою і темні сторони праці візових центрів, чиї послуги здорожують отримання візи для пересічних українців. Іван Гаврилюк ділиться враженнями про Евро-2012 – його перебіг і деякі наслідки (культурні, модернізаційні) він спостерігав у Варшаві та Києві. Завершує номер стаття Ірини Ковальчук про появу та діяльність в Україні та Польщі спільнокоштових (crowdfunding) мережевих порталів, створених для того, щоби звичайні громадяни могли фінансово підтримати діячів культури або зібрати грошей на здійснення якогось культурного заходу.

Друкувати