Друкувати
Середа, Червень 26, 2019 - 21:13

Євреї і слова

Серпень 2018

Винесений у назву книжки зв’язок між єврейською традицією і особливим значенням у ній слів, промовлених або записаних, є головною темою для авторів, адже вони пропонують «замість генеалогії бібліографію». «Щоб лишитися юдейським, рід мусив покладатися на слова», – таку тезу послідовно розвивають батько-письменник Амос Оз і дочка-історикиня Фанія Оз-Зальцберґер. На відміну від інших домодерних суспільств, що зберігали пам’ять за моделлю «батьки – історія – діти», юдеї, на думку авторів, використовували модель «батьки – книга – історія – діти». Отже, ключем до єврейської тяглости є Слово, тому й історію євреїв автори пропонують розглядати як словесну генеалогію. Автори наголошують, що вони є світськими ізраїльтянами, іврит – їхня рідна мова, а їхня єврейська ідентичність тримається не на вірі.

Називаючи книжку есеєм, батько і донька вказують на те, що вона є особистим висловлюванням і приватною позицією. Вони відмежовуються від художньої літератури, але не відкидають оповідь. Оз і Оз-Зальцберґер демонструють широку ерудицію, звертаючись до джерел єврейської культури і до прикладів із літератур або усної культури інших народів.

У першому з чотирьох розділів автори міркують про феномен тяглости і його особливості в стосунку до єврейської культури. Другий присвячено образам жінок у Біблії. У третьому представлено осмислення часу і позачасся, а в четвертому йдеться про колективне й індивідуальне, проте на перехресті міркувань трапляються теми сім’ї, юдаїзму, спільноти, мови, імені. Міркуючи про тяглість, автори звертають увагу на юдейську модель діялогу, що передбачає дві пари: батьків і дітей та вчителів і учнів. У перших двох розділах вони не просто говорять про значення письма, читання та освіти для євреїв, а конструюють свою версію історії медій в історії євреїв. Іще одну важливу тезу автори формулюють уже на початку, стверджуючи, що євреї і єврейський народ – це «унікальна тяглість, яку неможливо звести виключно до етнічних чи політичних чинників». Та й на запитання «хто такий єврей?» автори відповідають дотепно: «всі, кому стало безумства назвати себе євреями, – євреї». В епілозі зазначено, що євреї є «символом цілого людства, що намагається примиритися з історією, смислами й писаним законом».

У книжці можна знайти чимало афористичних, гумористичних або виразних у простоті висловлювань. Автори не бояться визнавати, що чогось не знають, покликаються на суперечки між ними щодо окремих питань, висловлюють свої думки, хоча рідко є категоричними. Сміхова традиція євреїв також є предметом їхньої уваги, наголошено й на тому, що її подекуди нерозривно пов’язано із традицією сліз: сміх, сльози, самокритика, звичка сперечатися з усім і всіма взаємодоповнюють одна одну. Неуникним мотивом книжки є і хуцпа (зухвальство), що супроводжує історію культури євреїв і їхнє повсякдення. Найбільше спонукає до діялогу (а можливо, й дискусії) розділ, присвячений образам жінок у Біблії та єврейській традиції.

Перекладачці вдалося зберегти високу стилістичну якість тексту. Варто відзначити й ориґінальність авторських коментарів до розділів, що прояснюють окремі положення або знайомлять із бібліографією, намічають перспективи продовжень думок. Прокоментовано навіть епіграфи до розділів. Власне, тут іще раз проявляється домінанта ставлення Оза і Оз-Зальцберґер до читача – повага і приязнь. Міркування про роль слова, мови, спілкування, освіти виходять за рамки осмислення тяглости єврейської культури і перетворюються на ориґінальні осмислення культурної пам’яті й збереження ідентичности.

Друкувати