Друкувати
Понеділок, Травень 20, 2019 - 06:15

Герман Коген у європейському культурному контексті кінця ХІХ–ХХ століття

Грудень 2016

Хоча ця книжка, здається, є першою українською розвідкою про філософа-неокантіянця, її авторові йдеться насамперед не про систематичну філософію Германа Когена, а про його місце в німецькій і загалом европейській культурі: він торкається проблем, що найбільше турбували засновника марбурзької школи, його зв’язку з єврейством та німецькою культурою, впливів, яких він зазнав, а ще більше – його власних впливів на людей, що торували шлях гуманітарних дисциплін і літератури Европи в найближчі десятиліття.

І до розвідки, і до перекладів, якими її доповнено, виникає чимало зауважень. Пояснюючи двома-трьома реченнями у виносках, хто такі Геґель і Спіноза, автор водночас подає без перекладу розлогі німецькі цитати, й одразу виникає питання, кому ж, власне, адресовано книжку. Переклад термінології часто позбавлений строгости, такої необхідної, коли маємо справу з філософським текстом неокантіянця. Вибір тем розділів часто не досить обґрунтований. Чому, скажімо, розділи присвячено зв’язкові Когена саме з Пастернаком і Бахтіним? Здається, такий вибір зумовлений тим, що ці автори постійно присутні в центрі уваги дрогобицьких гуманітарів.

Одначе наголосимо, що ця перша в Україні й подекуди не позбавлена моментів інфантилізму та компілятивности спроба дослідити Когенів спадок є виданим варіянтом дипломної роботи – а це саме по собі рідкісний для нас прецедент. І будемо сподіватися, що автор розроблятиме тему далі, а місію цієї книжки – познайомити читача з місцем Когена в европейській культурі й дати найзагальніше уявлення про проблематику, що його цікавила, – цілком зреалізовано.

Друкувати