Друкувати
Середа, Травень 22, 2019 - 07:41

Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250–1350

Грудень 2016

Американська дослідниця Джанет Л. Абу-Лаґод ставить дослідницькі проблеми в контексті теорії систем-світів. Своїм аналізом авторка доводить, що вже у XIII столітті, а конкретніше — в 1250–1350-х роках на теренах Евразії функціонувала передновітня світова система торгівельного обміну, що охоплювала три розвинені цивілізаційні території: християнську Західну Европу, а також ісламські Близький та Далекий Схід (разом із індійським субконтинентом).

Авторка вибудувала дослідження за географічним принципом. Книжка містить три великі частини: «Европейська субсистема», «Близькосхідний і середньоазійський центр» та «Азія». У кожній із частин у межах пропонованої теорії система-світ проаналізовано широке коло проблем торгівельних комунікацій та їхнього впливу на економічний контроль світових систем.

Спираючись на докладний аналіз цивілізаційного рівня розвитку цих трьох цивілізаційних територій, Джанет Л. Абу-Лаґод, виокремивши европоцентричну західну історіографію, доходить висновку, що в передновітній евразійській господарчій системі Европа не відігравала домінантної цивілізаційної ролі, будучи радше територією периферійного значення. Ба більше, на переконання авторки, европейську гегемонію з XVI століття зумовлено не так стрімким зростанням (спричиненим величезною акумуляцією капіталу, винятковими формами організації передкапіталістичного господарства, проривом росту технологій тощо), а радше чинником, який вона називає «занепадом Сходу». За цим поняттям ховається низка чинників (як-от епідемія чуми, занепад монгольської імперії, витіснення після 1435 року китайського флоту з Індійського океану), які зумовили дезінтеґрацію середньовічної системи-світу, вплинувши на появу нових великих географічних відкриттів. А вже це дало змогу европейцям нав’язати свою перевагу в тих господарчих підсистемах Сходу, які раніше творили середньовічну европейську систему торгівельного обміну.

За спостереженнями дослідниці, вельми правдоподібним є сценарій системи-світу ХІІІ століття, в якій існувала рівновага між низкою осередків, що вирізнялися високим рівнем господарчого розвитку. Формування такої структури вимагало змінити принципи функціонування в тодішній системі й запровадити ті принципи, які Европа в XVI столітті почала насаджувати решті світу.

Друкувати