Друкувати
Субота, Лютий 23, 2019 - 06:23

Этикет крымских татар. Эдепнаме

Червень 2016

У виданні найбільше уваги приділено вихованню в народних традиціях як способу збереження культури і гармонізації стосунків. У прискіпливого читача може викликати запитання популяризаторське спрямування і спрощення окремих аспектів співвідношення етикету й етики, проте цінність представленого у книжці емпіричного матеріялу, пізнавальне і методичне значення видання незаперечні.

Винесене в заголовок книжки поняття «едепнаме» відповідає навіть не етикету, а західноевропейському поняттю «етика» в широкому розумінні. Мабуть, тому в книжці йдеться не лише про етикет, звичаї, традиції, але й про моральні основи гідного життя і основоположні чесноти кримськотатарського народу.

Значну частину праці присвячено особливостям родинного виховання. Автори починають із викладу норм і принципів життя гідної людини у версії ісламу загалом і підходів до цього кримськотатарської моральної культури зокрема. Від опису чеснот, їх узаємозв’язку, принципів щоденної поведінки і поведінки у виняткових ситуаціях автори переходять до викладу цінностей кримськотатарської культури. Бракує, щоправда, аналізу їхніх витоків, проте висвітлено місце кожного з цих елементів у загальному контексті моральних орієнтацій.

У книжці розглянуто і мовленнєвий етикет, невербальні засоби спілкування, культуру стосунків між дітьми та батьками, формування етикетних норм у родині. Зокрема, мовленнєвий етикет під час привітання, знайомства, зустрічі друзів чи рідних, гостювання, висловлення поваги до старших, співчуття, а також дарування.

Додатки містять описи забобонів, порівнянь і прислів’їв, словесних формул заохочень та обітниць, короткий словник-енциклопедію термінів, пов’язаних із мусульманським віровченням. На жаль, книжка рясніє редакторськими недоглядами у викладі російською мовою (побудова фраз, українізми, недоладне вживання відмінків). У бібліографії зазначено не всі вихідні дані окремих видань, а світлини подано без підписів.

Друкувати