Друкувати
Четвер, Червень 20, 2019 - 20:01

Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Том 4 (1655–1658 рр.)

Серпень 2018

Видання завершує чотиритомовий проєкт публікації джерел про Хмельниччину. Воно висвітлює роки української революції середини XVII століття й актуалізує вивчення низки малодосліджених наукових проблем не лише української та польської історії, а й минувшини всього сходу Европи.

Уміщені в томі свідчення стосуються передусім трьох останніх років правління Богдана Хмельницького та урядування Івана Виговського. Вони різні за жанром: дипломатична та урядова документація, листи, судові декрети, фінансові звіти, заповіти, конфесати полонених, наративні тексти, мемуари, «летючі листки», публіцистичні твори тощо.

Коротенька передмова наводить основні відомості про опубліковані історичні документи, структуру тому, правила передання текстів у виданні. Після списку скорочень уміщено таблицю з інформацією про перебування при владі монархів сходу Европи та урядників Речі Посполитої.

До першої частини ввійшли документальні джерела (172 тексти) про політичні, дипломатичні та інші подробиці останніх років Хмельниччини та правління Івана Виговського. Цікавими є конфесати полонених козаків, а особливо татар, у яких засвідчено культурні особливості української та ординської спільнот.

Друга частина містить наративні джерела (№ 173–206) про 1655–1658 роки, а також мемуари й публіцистичні твори. Варто зазначити, що далеко не всі фахівці з вивчення Хмельниччини аналізують джерела, що їх використав упорядник. Утім, представлення цих історичних свідчень без контексту й наукового коментаря неодмінно змушуватиме дослідників звертатися до першоджерел, а не користуватися опублікованими у виданні фраґментами.

Наступною частиною едиції є 254 реґести, які охоплюють витяги з різних документів за 1655–1658 роки. Самі джерела актуальні для вивчення цих років Української революції, становлення інституцій Гетьманщини та подій на південно-східній периферії Речі Посполитої, а зазначення місця їхнього зберігання полегшуватиме працю історикам.

Далі у фоліянті подано додаток (174 документи), що містить переважно листи й універсали правителів і представників еліти східноевропейських країн та спільнот. Наостанок подано уривок із джерелознавчої праці Осіпа Вайнштейна, лист Миколи Костомарова про сказання про битву під Берестечком, а також статтю Ілька Борщака «Україна у “Французькій газеті” 1652–1654 рр.». У виданні є іменний та географічний покажчики, в яких, проте, трапляються помилки, як і у крайніх датах тому на обкладинці.

Друкувати