Друкувати
Вівторок, Червень 25, 2019 - 13:28

Діяльність органів ВУЧК–ДПУ УСРР у сфері економіки (1921–1928 pp.)

Червень 2017

Монографію Світлани Лясковської, яка є основою докторської дисертації з історії, присвячено утаємненій упродовж багатьох років радянської влади, а нині непопулярній та важкій для студіювання темі економіки часів непу. Авторка звертає головну увагу на процес організації, функціонування та методів роботи економічних підрозділів органів державної безпеки — ВУЧК–ДПУ УСРР. Лясковська вперше звернулася до цієї теми, поклавши в основу дослідження комплекс архівних та оприлюднених джерел, а також опублікувала у додатках емпіричний матеріял, що наочно кидає світло на економічний складник діяльности каральних органів радянської системи. Науковиця аналізує вплив економічної та кримінально-правової політики тоталітарної держави на визначення організаційних засад, напрямків діяльности і спрямованости каральної політики ВУЧК–ДПУ УСРР.

Структурно книжку поділено на п’ять розділів. У першому представлено історіографію, джерела і теоретико-методологічні засади дослідження. Другий стосується організаційно-правових засад реґулювання органів держбезпеки у сфері економіки УСРР 1920-х років. Тут узагальнено положення про радянську економіку в період непу (фактично неп став економічною політикою задобрювання населення після жорсткої нелюдяної політики «воєнного комунізму»), виявлено форми та методи роботи економічних підрозділів у системі органів ВУЧК–ДПУ УСРР, проаналізовано юридичні аспекти їхньої діяльности і схарактеризовано кримінально-правові злочини в економічній сфері. Створення таких підрозділів мало зламати таку характерну рису менталітету населення, як привласнення чужого майна; владі поступово вдалося це вирішити, вдавшись до жорсткого контролю.

У третьому розділі розкрито методи й засоби оперативно-розшукової діяльности економічних підрозділів ВУЧК–ДПУ УСРР. Процедурно спочатку проводилося попереднє розслідування кримінальних справ, що їх порушували органи ДПУ УСРР, потім — оперативні обліки «економічно неблагонадійного елементу» через систему державних та відомчих реєстрацій населення. Також економічні підрозділи ВУЧК–ДПУ УСРР практикували широке використання конфіденційного співробітництва, що давало вагомі результати. Конфіденційність становила розгалужену систему завербованих сексотів, а у колективах всіляко пропаґувалося анонімне доносництво.

Четвертий розділ висвітлює основні напрями оперативно-службової діяльности органів державної безпеки з протидії економічній злочинності у 1920-х pоках. Це боротьба з фальшивомонетниками та «валютниками», з господарськими злочинами, запобігання та боротьба з посадовими злочинами у сфері економіки, а також із контрабандою. Ці економічні злочини були неминучі у системі непу через її ліберальний характер та допуск у планову економіку низки елементів капіталізму. Вільний ринок, окрім усіх його позитивних рис, неминуче призводив до незаконних та неконкурентних дій певних груп підприємців. Останній розділ стосується питань контрольної та інформаційно-аналітичної діяльности ВУЧК–ДПУ УСРР в економіці. Контрольна функція у майбутньому стала основою системного планування економіки, вихід за рамки якої був неможливий.

Робота містить такі складники науково-допоміжного апарату, як додатки, бібліографія, перелік умовних скорочень та іменний покажчик.

Друкувати