Друкувати
Неділя, Травень 19, 2019 - 13:06

Бенкет

Листопад 2016

Цей переклад чи не найпопулярнішого з Платонових діялогів, що його зробила Уляна Головач, уже був надрукований у часописі «Дух і Літера» (2002), але, з огляду на потребу в академічних україномовних виданнях філософської та літературної класики, його вихід окремою книжкою став знаковою подією. Первісток серії «In via» (антології текстів античности, грецько-візантійської церковної традиції та латинського середньовіччя, започаткованій у видавництві УКУ саме з метою задовольнити цю потребу) встановлює взірець для таких видань, адже містить повний науковий апарат: іменний і предметний покажчики, покажчик джерел і цитат, вибрану бібліографію (от тільки дивно, що видану латинкою та кирилицею літературу перемішано). Перекладачка написала розлогі коментарі, що не тільки пояснюють незнайомі назви чи прізвища, як це часто трапляється, але містять елементи інтерпретації. Ще одна перевага видання – воно є білінґвальним, поряд з українськими перекладами вміщено давньогрецькі ориґінали. Передмову (яку видавці подали в загалом не характерній для України західній традиції, пронумерувавши сторінки римськими цифрами) написав не перекладач, а склав спеціяльно для українського видання на основі раніших праць італійський філософ, відомий спеціяліст із античної філософії Джовані Реале. Його акцент на поетичному моменті діялогу, а також теза про Платонове намагання підпорядкувати поетичну форму філософській думці (Реале навіть називає такий жанр «філософською поезією»), вдало узгоджується із загальною концепцією видання: прагненням домогтися літературности, не втративши філософський зміст, поєднати академічність із доступністю і залучити широке читацьке коло, ніби втілюючи платонівського Ероса, який, зі слів Реале, «постає як потужна з’єднувальна сила між протилежностями».

Друкувати