Друкувати
Понеділок, Травень 27, 2019 - 01:17

Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734–1775. Т. 3

Лютий 2017

Третій том продовжує серійну публікацію документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України в Києві й налічує 365 справ. У цьому томі вміщено справи № 16–20, які охоплюють діяльність Війська Запорозького Низового переважно в 1750-х роках. Видання складається з переднього слова від упорядників (с. 5–19), текстів документів (с. 23–770) і науково-довідкового апарату (с. 773–950). У передмові подано коротку характеристику вміщених документів. Простежено процес формування справ у діловодстві Війська Запорозького, паланкових правлінь і діяльности депутатів від Війська Запорозького в Комісії для відмежування земель до Старосамарської сотні Полтавського полку (1752 рік). Надруковані джерела мають неабияку цінність з огляду на майже не досліджену проблематику протистояння Війська Запорозького та Гетьманської України в порубіжних суперечках за землі та підданих у середині ХVІІІ століття. У справах відображено роботу третьої Слідчої комісії для розгляду взаємних претензій між Запоріжжям і Кримом (1752–1754 роки), які не припиняли конфліктувати. Джерела також розповідають про розшук на Запоріжжі російських дезертирів і втікачів-кріпаків, про господарські конфлікти з російськими солдатами, про переходи кордонів та запровадження пашпортів. Документи справи № 20 стосуються історії гайдамацького руху в 1753–1756 роках та висвітлюють заходи російського й гетьманського урядів проти гайдамаків, а також роль запорожців як учасників руху. Годі й перелічувати невичерпну тематику надрукованих джерел, які зможуть задовольнити інтереси широкого кола дослідників.

Варто наголосити високий академічний рівень науково-довідкового апарату. Детальні коментарі історичних реалій, іменний та географічний покажчики, словник термінів і рідковживаних слів, хронологічний список старшини, яку згадано в документах, а також перелік водяних знаків паперу й таблиця відбитків печаток на документах уможливлюють усебічне дослідження історичних текстів.

Друкувати