Друкувати
Четвер, Червень 20, 2019 - 01:51

Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина ХІХ ст.)

Серпень 2018

Тематика історичної студії про колоніяльне суперництво европейських метрополій – Великої Британії, Французької Третьої республіки та Кайзеррайху – в Африці в останній третині XIX століття є хрестоматійною для дослідників епохи класичного імперіялізму кінця XIX – початку XX століття. Друга половина XIX століття була часом стрімкої політичної та економічної модернізації Заходу, радикальних змін у соціокультурній сфері (початок масового туризму, глобалізаційні процеси у науці, бізнесі, спорті). Важливим складником цих процесів було глобальне колоніяльне проникнення европейців до Африки й Азії. Тодішня колоніяльна експансія та політичні, економічні, соціокультурні й етнополітичні зміни у завойованих територіях впливають і на сучасні світові проблеми та міжнародні відносини.

Автори є фахівцями з вивчення різних колоніялізмів Нового часу: Сергій Троян – німецького, Людмила Валюх – британського, а Наталія Плюта – французького. Перший розділ монографії характеризує історіографічний дискурс проблеми та джерелознавчий комплекс. Визначено методологічні підходи французьких, німецьких, британських, американських, радянських, російських та українських істориків до проблеми. Джерельну базу монографії представлено як архівними матеріялами з Архіву зовнішньої політики Російської імперії (донесення російських дипломатів про перипетії зовнішньої політики Великої Британії, Франції та Німеччини), так і документами особового походження, пресою та парламентськими дебатами европейських метрополій того часу. Досить детальний аналітичний огляд інформаційного потенціялу джерельної бази та історіографічної думки дає змогу осягнути перспективи дослідження европейських колоніяльних імперій пізньомодерного часу, виявити місце і роль колоніяльних питань у внутрішньополітичних баталіях та при виробленні зовнішньополітичного курсу провідних західноевропейських країн.

Проблемні моменти становлення і функціонування британського, французького та німецького колоніялізмів у питаннях формування імперської ідеології і територіяльних загарбань у XIX столітті є окремими розділами монографії. Неможливо зрозуміти стратегічну мету трьох найвпливовіших европейських держав на міжнародній арені другої половини XIX століття без вивчення їхнього досвіду в розбудові колоніяльного апарату й пропаґандистських практик імперських ідей у суспільстві. На думку істориків, колоніялізм спричинив значну кількість конфліктогенних ситуацій, зокрема, між Великою Британією і Францією в Західній та Центральній Африці (Ґвінея, Фашодська криза), Німеччиною і Великою Британією на півдні та сході Африки.

Виразними рисами британської імперської ідеології були европоцентризм і здатність пристосовуватися до поточної політичної ситуації за умов частої зміни урядів. В основі французької колоніяльної імперії лежали здобутки завоювань XVI–XVIII століть, і в XIX столітті вона постала як впливовий чинник міжнародного життя. Колоніяльна проблематика була чи не найсуперечливішою темою дискусій у середовищі французької політичної верхівки (ґедисти, помірковані республіканці, соціялісти, радикали, монархісти) та олігархічних кіл. Об’єднана 1871 року Німеччина теж прагнула здобути колонії. Для цього вже існували певні теоретичні напрацювання. Саме географи, на думку авторів книжки, могли сформувати концептуальні основи колоніяльних завоювань в Африці та Океанії.

П’ятий і шостий розділи присвячено конфліктним ситуаціям між Великою Британією, Францією та Німеччиною від 1880-х років, коли европейські метрополії перейшли до експансії на африканських і азійських територіях економічними, політичними та військовими методами. Така боротьба відбувалася, коли Велика Британія захопила контроль над Єгиптом у 1870–1880-х роках. Франція теж прагнула відігравати впливову роль на Близькому Сході: від вкладання коштів у будівництво Суецького каналу до лобіювання власних економічних інтересів через французького генерального консула де Рена та фінансового контролера де Бліньєра в Єгипті. Парадоксальність ситуації полягала в тому, що і Велика Британія, і Франція мали майже однакові можливості завоювати Єгипет. Проте одностайність англійського політикуму в продовженні колоніяльного проникнення до Єгипту призвела до поразки французьких позицій у реґіоні. У 1880-х роках у Східному Судані теж спостерігалося перетинання британських та французьких інтересів, що вилилося у Фашодську кризу 1898–1899 років. Урешті в середині 1880-х провідні держави світу зібралися в Берліні на конференцію з вирішення проблемних питань розподілу територій. Саме на Берлінській конференції було унаочнено існування певних територіяльних суперечок, коли до метрополій долучилася Бельгія з прагненням окупувати Конґо. На згаданому саміті також визначилися з переліком провідних держав, що розподілили між собою африканські території: Німеччина, Франція, Велика Британія.

Німеччина заохочувала активну діяльність Товариства німецької колонізації, Пангерманського союзу, Німецької східноафриканської компанії Карла Петерса і його товаришів, спрямовану на вирішення колоніяльних питань. Суперництво за території на півдні Африки між Великою Британією та Німеччиною завершилося підписанням Гельґоландсько-Занзибарського договору 1890 року, згідно з яким здійснювався обмін африканськими та балтійськими територіями. Саме тоді було сформовано німецькі колонії Камерун і Тоґо. Нова світова політика молодого німецького кайзера Вільгельма II суперечила зовнішньополітичним стратегіям решти великих держав. Прагнення підтримати бурів вилилося для німців у Трансваальську кризу 1895–1896 років. Однак по-справжньому важливими стали події у Фашоді, коли англійці та французи майже одночасно зайняли ключову позицію в Судані. Насамкінець у монографії викладено особливості впровадження німецької військово-морської програми Альфреда фон Тирпіца наприкінці XIX століття.

Друкувати