Друкувати

Прийом заявок на доповіді на конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації»

Управління культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації, обласний організаційно-методичний центр культури та мистецтва
Понеділок, 3 квітня 2017 року, 13:00 - Понеділок, 22 травня 2017 року, 00:00
Харків, Україна
Вхід вільний

Управління культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації, обласний організаційно-методичний центр культури та мистецтва запрошують взяти участь у науково-практичній конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини», яка відбудеться 23-24 червня 2017 року в м. Харкові.Фото – з ресурсу Fliсkr [1] У ході роботи конференції дискутуватимуться такі питання: • перспективи інтеграції традиційної культури в світову культуру та її збереження в умовах глобалізації; • використання феномену традиційної культури в процесі впровадження стратегії культурної децентралізації; • інноваційні тенденції збереження та популяризації елементів нематеріяльної культурної спадщини та методика їх включення до місцевих, регіональних Переліків та Національного реєстру; • мова як засіб відображення культурної ідентичности та прояв самобутности етнічної спільноти; • вплив звичаїв, обрядів і народних свят на світоглядні уявлення та спадкоємність нематеріяльної культурної спадщини; • тлумачення автентичних фольклорних зразків як складової духовної культури народу; • ґенеза різних форм народного виконавства та їхня структурна асиміляція на шляху відтворення надбань традиційного музичного мистецтва; • роль фестивалів, конкурсів та наукових конференцій у популяризації нематеріяльної культурної спадщини; • збереження та розвиток елементів нематеріяльної культурної спадщини в творчості театральних і музичних виконавців, співаків, танцюристів; • культурно-просвітницька діяльність мистецьких колективів як зразок популяризації та засіб утвердження культурної самобутности народу в історичному вимірі; • використання здобутків нематеріяльної культурної спадщини в процесі педагогічного впливу під час навчання й виховання дітей та молоді; • спадковість багатовікових художніх традицій у творчості майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; • форми залучення музеїв, виставок та бібліотек до процесу популяризації нематеріяльної культурної спадщини; • елементи нематеріяльної культурної спадщини як складова розвитку туризму; • популяризація нематеріяльної культурної спадщини як заохочення до діалогу між національно-культурними товариствами; • значення It-технологій та медіяресурсів у системі електронного обліку й розповсюдженні інформації про елементи нематеріяльної культурної спадщини.

Заявку на участь у конференції слід подати до 22 травня 2017 р. (див. додаток). Робочі мови конференції – українська, російська.

Вимоги до оформлення доповідей: Матеріали приймають в електронному вигляді. Обсяг доповіді або повідомлення до 6 сторінок, тези – 2 сторінки комп’ютерного набору формату А4 в редакторі MS WORD для WINDOWS, шрифтом Times New Roman, 14 розміром, через 1,5 інтервали, поля – всі 2 см. Перелік використаної літератури надається в кінці тексту в алфавітному порядку. Посилання на джерела в тексті вказують у квадратних дужках: порядковий номер джерела, сторінка(и) (наприклад: [1, с. 16-17]). Доповіді буде опубліковано в збірнику матеріялів конференції, яку одержать всі провідні українські бібліотеки. Електронну версію видання буде розіслано учасникам конференції та розміщено на сайті ХООМЦКМ. Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюватимуться за рахунок сторони, що відряджає. Адреса оргкомітету: вул. Пушкінська, 62, м. Харків, 61002. E-mail: conference@cultura.kh.ua [2] Координатор конференції: Бугайченко Оксана Григорівна, тел.: (057) 725-12-44.

Друкувати