Друкувати
Четвер, 23 травня 2019 - 11:40

Джерело: Авторський блоґ на www.krytyka.com

Відкритий лист до викладачів та студентів українських університетів

Остап Сливинський
2 липня 2017

Шановні колеґи,

15 червня 2017 року на філологічному факультеті Львівського національного університету ім. І.Франка відбувся стандартний конкурс на заміщення вакантних посад доцентів кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. На два місця було подано три заяви. За результатами таємного голосування Вченої ради факультету відхиленою кандидатурою став Богдан Пастух. Усе згідно з процедурою, і, здавалося б, не викликає запитань.

Але є низка «але». Спершу саме Богдана Пастуха більшістю голосів підтримала профільна кафедра, усі професори кафедри, включно  з завідувачем, висловилися за його кандидатуру. Рішення кафедри зневажила Вчена рада факультету.

По-друге, Богдан Пастух своїм викладацьким стажем, науковим та літературно-критичним доробком суттєво перевершував своїх конкурентів і тому кафедра надала йому свою підтримку. Він відомий в Україні літературний критик і талановитий викладач, чиї лекції цінують студенти.

Є ще й по-третє, яке, вочевидь, і стало вирішальним.

Богдан Пастух ‒ один з активістів Університетського майдану в ЛНУ, який виник після Революції Гідності, щоб реалізувати в дійсності ідею університету як простору нових смислів і творчої синергії та щоб побороти прояви академічної недоброчесності. Захищаючи інтереси студентів, він не раз звертався до адміністрації університету (зокрема, ректора В.П. Мельника), писав листи до міністра освіти С.М. Квіта; насвітлював неприйнятні з етичної та наукової точок зору сторони життя університету в соцмережах та ЗМІ.

Чому частина викладачів проголосувала всупереч волі кафедри? Тому що вони вже обміняли свою академічну свободу і професійний етос на гадану безпеку й стабільність? Тому що вони годяться мовчати і терпіти? Тому що вони добре знають про факти протекціонізму й хабарництва, випадки плаґіату чи написання маґістерських робіт «на замовлення», багаторічне зниження стандартів викладання, досліджень і наукового письма, але вважають, що такі теми не слід виносити на публіку?

В цій ситуації “демократичного” усунення незручного викладача відображається загальний стан справ в українській освіті. Із настанням незалежності України радянську освітню модель та суть академічних стосунків не вдалося змінити. У нас не було люстрації не тільки політиків та громадських діячів, але й адміністрацій і викладацького складу університетів.

За чверть століття в Україні сталося три революції, помінялися сім парламентів та п’ять президентів. Але в багатьох університетах по суті не змінилося нічого. Тому розумні випускники шкіл чи бакалаври і їдуть поступати за кордон. Молоді люди не хочуть витрачати свого часу та зусиль на корумповану малоефективну освітню систему, яка не дає сучасних компетенцій, знань і умінь, ані шансів стати успішними на глобальному ринку праці. Разом із відтоком перспективних абітурієнтів та студентів відбувається й відтік частини викладачів, які не хочуть змиритися з наявним станом справ в університетах. З іншого боку, тих, хто намагається якнайкраще сповняти свою працю, підтримуючи високі академічні стандарти, протистояти й боротися з корупційними схемами адміністрації вишів, рік за роком тенденційно звільняють, використовуючи “демократичні” механізми виборів.

Треба громадою чистити авгієві стайні нашої вищої освіти, яка утримується на гроші платників податків у формі так званого державного замовлення. В Україні народжується й росте обопільний рух студентів і викладачів за зміну принципів університетського життя, за відкидання його огидних пострадянських гримас. Здорові сили ще є, їм треба об’єднуватися й розбудовувати справжній університет ‒ на засадах академічних прав та свобод, плекання належного освітнього рівня і дійсного наукового пошуку. Викладачі, студенти та їх батьки розуміють, що добра вища освіта в країні утворює соціальний капітал і стає рушієм сталого розвитку.  Університетські адміністратори мають великий досвід і майстерність в імітуванні реформ. Однак не імітація, а справжні зміни, ‒ ось що потрібно зараз. З огляду на це ми вимагаємо:

1. Припинити "політику замовчування" фактів корупції чи академічної недоброчесності у Львівському національному університеті ім. І.Франка та інших українських університетах. Протоколи проведення обговорень і рішень Вчених рад факультетів мають оперативно висвітлюватися на сайтах факультетів.

2. Створити відкриті прозорі процедури проведення конкурсів на посади.

3. У випадку конфліктних голосувань на рівні кафедра – факультет щодо конкурсних справ на посади асистентів та доцентів делеґувати право остаточного голосування Великій Вченій раді університету (як це зафіксовано в базовому законі “Про освіту”). Цим убезпечитись від консервування неґативних явищ на факультетах та сприяти більш відкритому й незаанґажованому голосуванню.

4. Запровадити аргументоване опитування студентів щодо якості і професійності роботи викладачів факультетів. Оприлюднювати ці опитування і враховувати їх результати при проведенні конкурсів на переобрання на посаді.

 

 

Ірина Старовойт, викладач ЛНУ (2001-2016), доцент УКУ

Олександра Гнатюк, професор Варшавського університету та НаУКМА

Олександра Коваль, президент ГО "Форум видавців"

Микола Рябчук, кандидат політичних наук, президент Українського ПЕН-клубу

Володимир Кулик, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ

Ірина Подоляк, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім.Івана Франка, народна депутатка

Наталка Римська, редакторка Culture.pl

Андрій Мокроусов, директор і відповідальний редактор, видавництво «Критика» (Київ)

Олена Шиян, завідувач кафедри здоров’я людини у Львівському державному університеті фізичної культури

Оксана Яблонська, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, дійсний академік АН вищої школи України

Остап Сливинський, кандидат філологічних наук, викладач ЛНУ

Ростислав Семків, доцент НаУКМА, директор видавництва "Смолоскип"

Оксана Хмельовська, координаторка міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал"

Галина Крук, письменниця, віце-президентка українського ПЕН-у

Лесь Белей, молодший науковий співробітник Інститут мовознавства ім О. Потебні НАНУ

Володимир Єрмоленко, філософ, журналіст, викладач Києво-Могилянської академії

Тарас Пастух, доктор філологічних наук, професор ЛНУ

Тетяна Ружило, викладач ЛНУ, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів

Надія Гергало-Домбек, викладач, Центр Східної Європи Університету Марії Кюрі-Склодовської, Люблін

Максим Тимо, викладач УКУ

Василь Карп'юк, письменник, директор видавництва "Дискурсус"

Олег Онисько, випускник ЛНУ 1997 року, головний редактор ZAXID.NET

Маріанна Кіяновська, письменниця, перекладачка

Леся Демська-Будзуляк, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу теорії літератури та компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г Шевченка НАН України, випускниця ЛДУ (1994)

Роман Трифонов, доцент Харківського національного університету імені В. Каразіна, кафедра української мови

Пилатюк Наталя, випускниця ЛНУ 2008, керівник проектів в УКУ

Михайло Назаренко, літературознавець, к. філол. н., доцент Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

Микола Ковальчук, дизайнер, викладач Могилянської школи журналістики, випускник Факультету гуманітарних наук НаУКМА

Гулевич Євген, перекладач, маґістр культурології

Ірина Фрис, кандидат філологічних наук, викладач кафедри польської філології ЛНУ імені Івана Франка

Тарас Федірко, випускник бакалаврської програми географічного ф-ту ЛНУ (2011), науковий співробітник Відділу соціальної антропології Кембриджського університету

Андрій Павлишин, історик, перекладач, випускник ЛДУ 1986 року

Софія Гордієнко, журналіст, психолог, випускниця філософського факультету ЛНУ ім І. Франка

Олеся Задворняк, асистент кафедри польської філологї ЛНУ ім. Івана Франка

Олеся Щерба, ЛНУ імені Івана Франка, економічний факультет, кандидат соціологічних наук, доцент

Світлана Одинець, кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, маґістр факультету журналістики ЛНУ

Aндрій Лесів, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту народознавства НАНУ, художник, творча майстерня Аґрафка

Тарас Тимо, викладач УКУ

Юлія Стефанишин, випускниця (2005) і викладач ЛНУ

Футоран Ольга-Анастасія, студентка філологічного факультету ЛНУ

Галан Любов, бакалавр історії НаУКМА

Гуменюк Борис, письменник

Ярина Сенчишин, поетка, перекладач

Вікторія Амеліна, письменниця

Андрій Любка, літератор

Оксана Луцишина, письменниця

Марта Ухатюк, маґістр філології ЛНУ

Юрковська Ірина, студентка філологічного факультету ЛНУ

Горбань Марія, студентка філологічного факультету ЛНУ

Гургула Ігор, письменник

Підпалий Андрій, поет, кандидат філологічних наук, доцент

Шило Віктор, письменник

Струк Ліна, студентка філологічного факультету

Анастасія Станко, випускниця ЛНУ імені Івана Франка, журналістка

Катерина Бігун, студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка

Шкiльняк Христина, випускниця фiлологiчного факультету ЛНУ

Герасим Оксана, випускниця фiлологiчного факультету ЛНУ.

Дмитришин Софія, студентка філологічного факультету ЛНУ.

Гошко Марта,  студентка філологічного факультету ЛНУ

Бурак Віра, аспірантка кафедри загального мовознавства ЛНУ ім. І. Франка

Голод Володимир, студент ЛНУ ім. Івана Франка

Оксана Жуган, учитель укрaiнськоi мови та лiтератури, Кiровоградщина

Тодчук Наталія, доцент Львівського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти

Горба Ольга, редактор, маґістр філології

Роговик Олексій, координатор Антикорупційного Форуму Львівщини, випускник ЛНУ ім. І. Франка

Чернишков Кирило, випускник географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Кротюк Оксана, письменниця

Оксентюк Олеся, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Сидор Анна, здобувач на кафедрі світової літератури ЛНУ

Бурдяк Марта, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Валентин Андросов, маґістр філології, випусник ЛНУ ім. І. Франка

Уляна Горбачевська, співачка, актриса, дослідниця української автентичної пісні

Фірич Анна Володимирівна, випускниця ЛНУ

Городиська Поліна, культурний менеджер, голова ГО "Український літературний центр"

Тетяна Родікова, маґістр філології, випускниця ЛНУ ім. І. Франка (2015 р.)

Марія Зубейко, маґістр філології, випускниця 2012 р.

Кузик Ростислав, студент польської філології у ЛНУ ім.  Івана Франка

Оксана Печарська, психотерапевт, випускниця філософського ф-ту ЛНУ ім. Ів. Франка

Пукшин Мар'яна, студентка філологічного факультету ЛНУ

Ніна Головченко, к.п.н., доцент, колишній викладач Університету "Україна"

Марта Брижак, студентка чеської філології, ЛНУ ім. І.Франка

Зубейко Марія, випускниця ЛНУ

Совинська Юлія, студентка філологічного факультету ЛНУ

Варянко Леся, колишня студентка ЛНУ, учитель.

Гой Сніжана, студентка філологічного факультету ЛНУ

Ізмайлова Олена, студентка філологічного факультету ЛНУ

Гойсак Марта, студентка НаУКМА

Урбанська Світлана, студентка факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка,

Тетяна Окопна, маґістр філології, Кафедра слов'янських мов ІФ КНУ ім. Т. Шевченка

Подобайло Анастасія, студентка філологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна

Задорожний Даниїл, студент факультету журналістики ЛНУ

Олександр Стукало, редактор видавництва "Темпора"

Маріанна Щур,маґістр польської філології

Галина Шиян, письменниця, підприємець, випускниця ф-ту іноземних мов, ЛНУ ім. Ів. Франка

Костюченко Аліна, студентка НаУКМА

Сичова Яна, бакалавр політології ЛНУ

Ольга Комарова, аспірантка кафедри історії України К-ПНУ імені І. Огієнка

Галишин Михайло, інженер

Капустіна Олена, викладач зарубіжної л-ри СЗШ 60, ЛНУ ім. Ів. Франка, випуск 1992 р.

Вікторія Міщук, керівник проектів та програм Видавництва Старого Лева

Цапик Олена, колишня студентка філологічного факультету ЛНУ ім.Івана Франка

Елеонора Провозін, маґістр за спеціальністю "Туризм", географічний факультет, ЛНУ ім. І. Франка (випуск 2011)

Наталя Корнієнко, журналіст, маґістр філології, випускниця філологічного ф-ту ЛНУ 2008 року

Панчишин Соломія, студентка філологічного факультету ЛНУ

Деордієва Ірина, маґістр української філології, Випуск 2015 року, ЛНУ імені Івана Франка

Бесарабець Надія, вчитель (Київщина)

Воробйова Оксана, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Жилін Михайло, викладач ДонНУ ім. Василя Стуса

Дрозда Наталія, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Дмитрасевич Орест, випускник факультету міжнародних відносин ЛНУ

Катерина Рітц-Ракул, випускниця факультету іноземних мов ЛНУ

Христина Содомора, випускниця філологічного факультету ЛНУ

Ленок Марія, студентка 4 курсу ЗНУ

Ірина Осадчук, координаторка Litosvita у Львові, головна редакторка видавництва Pabulum

Зоряна Мацько, журналіст газети "Час і Події" (Чикаґо)

Ірина Носова, студентка Вроцлавського університету, бакалавр польської філології ЛНУ

Волошин Богдан, випускник ЛНУ, письменник, журналіст

Олена Даниліна, кандидат філологічних наук, доцент, вчитель украінськоі мови і літератури колеґіуму "Олімп" (м. Киів)

Чапля Ольга, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Волошинова Марина - кандидат філологічних наук, старший викладач ЛНУ імені Тараса Шевченка

Луцишин Ірина, студентка філологічного факультету ЛНУ

Лінькова Вероніка, студентка філологічного факультету ЛНУ

Ольга Ренн, редакторка, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства

Тетяна Французова, викладач польської і англійської мов

Юлія Кропив'янська, випускниця НаУКМА (2010 р., маґістерська програма "Теорія, історія літератури і компаративістика"), літературна консультантка і критикиня

Мельник Ірина, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Джаман Уляна, Прикарпатський університет

Хорт Марта, студентка англо-українського перекладу ЛНУ

Петринка Надія, студентка філологічного факультету ЛНУ

Олійник Ілона, студентка ЛНУ ім.Івана Франка

Марія Чепікова, випускниця кафедри польської філології (випуск 2013р.), вчитель ССЗШ №93 м.Львова

Станіслава Троцюк, випускниця ЛНУ ім. Івана Франка, маґістр полоністики

Войтович Тарас, випускник НУ ЛП, CEO Teamvoy

Катерина Демчук, перекладачка, драматург

Христина Бабяк, аспірантка ЛНУ ім. І. Франка

Ольга Гуменна, асистент кафедри польської філології ЛНУ ім.Івана Франка

Анастасія Шиян, підприємець, випускниця факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка

Христина Канагіна, студентка ЛНУ ім. Івана Франка

Анна Весній, випускниця ЛНУ ім. І. Франка

Євгенія Нестерович, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, критик, журналістка

Штоль (Колотова) Оксана, кандидат філософських наук

Марія Карп'юк, письменниця, вчителька, маґістр української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова

Григоришин Марія,   маґістр філології ЛНУ імені І. Франка.

Дяків (Гадуп'як) Марія, випускниця Університету.

Полянський Ігор, асист. кафедри зарубіжної преси на інформації ЛНУ імені І.Франка

Коник Марта, колишня студентка ЛНУ ім.Івана Франка

MakovskaVira, kolyshnia studentka Universytetu Ivana Franka, zaraz wykladach Universytetu u Greifswaldi (Nimechchyna)

Жукова Мар'яна, випускниця ЛНУ філологічного факультету

Челяк Софія, колишня студентка ЛНУ ім. Івана Франка, програмна директорка Форуму видавців

Дзьомба Наталя, к.н.с.к., асистент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ імені Івана Франка.

Павлина Мар'яна, студентка 1 курсу маґістратури філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Романишин Оксана, студентка філологічного факультету ЛНУ

Гойда Марта, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Яцинич Оксана, колишня студентка ІФНМУ і колишня інтернка ЛМУ ім. Данила Галицького.

Процюк Степан, письменник, викладач (доцент) кафедри української літератури Прикарпатського університету

Гаврилів Денис, студент фізичного факультету ЛНУ

Антоняк Божена, перекладач, головний редактор видавництва "Урбіно"

Гончарова Каріна, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка.

Куч Володимир, студент факультету іноземних мов, кафедри перекладознавства ЛНУ імені І. Франка

Андреєва Наталя, колишня студентка історичного факультету ЛНУ імені І.Франка

Поляк Богдана, студентка філологічного факультету ЛНУ

Онищак Ірина,колишня студентка філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Головчак Марія, маґістрант кафедри біохімії та біотехнології, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

Пастух Ольга, випускниця Українського Католицького Університету та Дрогобицького педагогічного університету

Потапенко Христина, поетка, юрист, докторантка факультету права та адміністрації Ягеллонського університету у Кракові

Мартинюк Віктор, випускник філологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка, к.ф.н.

Парцев Руслан,  студент факультету Прикладної математики та Інформатики

Михайлова Марія, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Бондаренко Марія, студентка 5 курсу факультету іноземних мов ЛНУ ім.

І. Франка (кафедра перекладознавства)

Гаврилків Христина, випускниця філологічного факультету ПНУ ім. В.Стефаника

Бринська Катерина, маґістр екології, 2011.

Хром'як Оксана, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Войціх Юлія, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Данчишин Назар, аспірант кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, ЛНУ імені Івана Франка.

Івашко Юлія - маґістр філології, ЛНУ ім. і. Франка

Магир Мар'яна, маґістр філології ЛНУ ім. І. Я. Франка

Цьомик Марія, студентка філологічного факультету ЛНУ ім І. Франка

Євген Баран, доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, голова Івано-Франківської обласної організації НСПУ, заслужений працівник культури України

Гдакович Мар"яна, доцент кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення ЛьвДУВС.

Гоцій Олександра, студенка 4 курсу філологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка.

Лозинський Олег, ст. викл. каф. теоретичної та практичної психології НУ "ЛЬвівська політехніка"

Ніколаєв Євген, к.е.н., доцент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Рутар Христина, маґістр філології ЛНУ імені Івана Франка; аспірантка Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича

Соляник Олексій, студент 1 курсу філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка

Молодецька Марія, студентка 3 курсу історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Сенчишен Денис, студент Херсонського державного університету

Фарапонов Владислав, студент юридичного інституту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Мичковська Ольга, маґістр філології ЛНУ ім.Івана Франка. Випуск 2014 р.

Коменда Андріана, спеціаліст української філології ЛНУ ім. Івана Франка, випуск 2016 р.

Кашеба Мирослав, студент фізичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Смерек Оксана, випускниця Львівського філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, к.ф.н.

Дрозда Андрій, маґістр філології, випускник ЛНУ ім. Івана Франка

Гичка Юрій, спеціаліст комп'ютерних наук факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка

Конахович Анастасія, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Омелян Анастасія, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Вороновська Дарина, випускниця ЛНУ ім. І.Франка, літературна творчість; аспірантка НаУКМА, кафедра теорії літератури та прикладного літературознавства

Олександра Власюк, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка (бакалавр, випуск 2016 року), студентка Школи журналістики УКУ

Марта Бартошевська, колишня студентка ЛНУ ім. Франка

Дмитро Козак, маґістр теорії літератури НаУКМА

Романцова Богдана, маґістр історії, теорії літератури і компаративістики НаУКМА

Марія Павлів, випускниця факультету міжнародних відносин ЛНУ ім.І.Франка

Луців Павліна, випускниця ЛНУ ім. І. Франка (маґістр, 2017р.), викладач польської мови

Юлія Мусаковська, випускниця ЛНУ ім. Франка 2005 року, поетеса, перекладачка, фахівець із маркетинґу та зв'язків з громадськістю

Ніна Виноградська, випускниця ХПІ, заслужений діяч мистецтв України, поетеса, голова Харківського відділення Конґресу української інтеліґенції

Юлія Сагата випуск ЛНУ 2006, кандидат філологічних наук, колишній асистент кафедри польської філології

Марта Коваль, д-р габ., проф. Ґданського університету(Польща), випускниця ЛНУ (1993), викладач ЛНУ (1993-1996)

Олеся Сподарик, студентка ЛНУ ім.Івана Франка

Андрунів Богдана, випускниця ЛНУ 2012р., викладач польської мови, викладач ЛНУ (2013-2016)

Макумела Іванна, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Кравчук Катерина, випускниця ЛНУ ім. І. Франка, економічний факультет (2008)

Ірина Байковська, ілюстраторка, письменниця

Гудз Марія, випускниця ЛНУ ім. І.Франка 2012 року. Філологічний факультет

Козак Анна-Марія, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Софія Волковецька, перекладачка, випускниця ф-ту міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка

Остап Лозинський, голова ЛМГО "Асоціація музеїв та галерей"

Роксоляна Свято, перекладачка, критик, випускниця Національного університету "Києво-Могилянська Академія"

Анна Вовченко, перекладачка, філолог-україніст, випускниця КНУ ім. Тараса Шевченка

Марія Попик, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім І.Франка

Світлана Андрейчикова, випускниця філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

Марта-Квітослава Чавага, менеджер з комунікацій, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Ірина Андрейців, випускниця Школи журналістики УКУ, журналістка "Української правди"

Меланія-Марія Подоляк, випускниця факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка, студентка УКУ

Ольга Гончар, Український кризовий медіа - центр, аспірантка ФФОН НПУ Драгоманова

Ольга Муха, ЛНУ ім. І.Франка, випускниця філософського та правничого факультетів, канд.філос.наук, доцент

Андрій Середюк, випускник ЛНМУ ім. Данила Галицького, лікар-інтерн

Молодий Олександр, ЛДС УПЦ КП, МАУП (правознавство), Парк культури (директор)

Бренич Тетяна, випускниця ЛНУ імені. Івана Франка, філологічний факультет

Дзямулич Олена, канд.екон.наук,доцент кафедри маркетинґу ЛНУ ім.Івана Франка

Ірина Кравець, випускниця ЛНУ ім. І. Франка, юридичний факультет, адвокат

Мокрик Данило, редактор/ведучий, телеканал ZIK

Наталя Мандра, художник, завідувач лабораторії кафедри монументально-декоративного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

Наталія Марків-Буковська, юрист, випускниця ТНЕУ

Діана Клочко, мистецтвознавиця, лекторка, перекладачка, редакторка

Галина Андрейців випускниця ЛНУ ім. І.Франка 1988 р математичний факультет вчитель

Марта Барнич, науковець, журналіст, ілюстратор, ЛНУ ім. І. Франка, Варшавський університет

Юрій Дворник, випускинк факультету прикладної математики та інформатики

Бердник Марія, студентка ЛНМА ім. Лисенка

Ольга Петришин, старший лаборант, асистент кафедри польської філології ЛНУ

Елена Григорян, мама випускниці ЛНУ

Анна Оксютович, випускниця ЛНУ ім. І. Франка, координаторка Працююча християнська молодь, Феміністична майстерня

Мар’яна Кріль, філологиня, журналістка

Ірина Шимон, випускниця факультету культури і мистецтв ЛНУ, культурна менеджерка

Олег Манчура, ЛНУ, історичний факультет, 1997-2002

Скопик Настя, ЛНУ ім.І.Франка, філологічний факультет

Альона Цибенко, ТНУ ім. В.І. Вернадського

Олена Стаднік, журналіст, випускник Києво-Могилянської академії

Уляна Євчук, випускниця філологічного факультeту

Любов Сердунич, філологиня, член НСЖУ, НСКУ, АДГУ, ВТ "Просвіта" імени Т. Г. Шевченка; літературний редактор

Максим Дупешко, письменник, випускник філологічного факультету ЧНУ

Андрій Шкраб’юк, протопсалт, працівник і викладач Українського Католицького Університету

Анна Коваль, ЛНУ ім. І. Франка, філологічний факультет, кафедра польської мови та літератури

Софія Калаш, кафедра слов'янської філології ЛНУ ім. І. Франка

Яна Лучко, колишня студентка ЛНУ ім. І. Франка

Марія Весна, випускниця філологічного факультету ЛНУ 2012 р.

Олена Опанасенко, журналістка, перекладачка, випускниця ЛНУ ім. І.Франка, студентка DW Akademie

Юлія Бентя, музикознавиця, відповідальна редакторка часопису "Критика"

Світлана Підляська, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Мельник Роксоляна, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Борис Ємець, студент економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Костянтин Бевза філологічний факультет ЛНУ ім.Франка.

Маковський Ростислав, бакалавр міжнародної економіки ЛНУ ім. Франка

Бросаліна Олена, кандидат філологічних наук, перекладач, ведуча Українського радіо "Культура".

Боярська Марія, маґістр філології ЛНУ ім. І. Франка.

Ростислав Мельників, кандидат філологічних наук, доцент

Бекіш Марія, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Карнаушенко Владислав, студент фізичного факультету ЛНУ Франка

Сверид Марта, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Котик Ігор, випускник ЛНУ ім.Івана Франка, с.н.с. Інституту Івана Франка НАН України

Ліпницький Ігор, студент філологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка.

Кавійчик Ольга, студентка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Головатий Святослав, випускник механіко-математичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Фешовець Олег, директор Видавництва "Астролябія"

Васкул Ірина, випускниця філологічного факультету ТНПУ (2014 р.).

Андрусяк Іван, письменник, головний редактор видавництва "Фонтан казок"

Борисенко Катерина, кандидат філологічних наук

Галина Малик, письменниця

Ярина Трояновська, референт видавництва "Свічадо", випускниця філфаку

Ярина Мелень, випускниця філологічного ф-ту ЛНУ ім. І.Франка

Тарас Білошицький, випускник ЛДІФК, тренер-методист ЦТДЮГ, керівник ГО "Манівці"

Катерина Єгорушкіна, випускниця "Києво-Могилянської академії", письменниця

Юрій Дівов, ЛНУ ім. І. Франка, філологічний факультет, кафедра польської мови та літератури

Оксана Щур, літературний критик, випускниця НаУКМА

Надія Недовіз, випускниця філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Христина Зинич, виспускниця ЛНУ ім. І. Франка, проектний менеджер

Володимир Бєглов, журналіст, поет, радіо "Сковорода"

Василина Кондюх, викладач ЛНУ ім. Івана Франка, кафедра польської філології

Тамара Злобіна, редакторка "Гендер в деталях"

Владислав Яценко, журналіст, СММ-менеджер Радіо Свобода

Анастасія Марченко, к. філол. н., випускниця КНУ ім. Шевченка, перекладач, письменник

Ія Ківа, поетка, перекладачка

Сергій Шкабара, поет, випускник ВДПУ ім. М. Коцюбинського

Бойчук Андрій, випускник НУ "ЛП" 2013 р.

Соломія Буй, журналіст, випускниця ЛНУ ім. І. Франка

Оксана Курило, маґістр філології, кафедра полоністики ЛНУ ім. І. Франка

Катерина Сліпченко, журналістка

Віра Коптєва, випускниця ЛНУ, PR у школі англійської мови "MOVA"

Ольга Микицька, випускниця ЛНУ, біологія і хімія, провідний спеціаліст

(Список підписів доповнюється. Якщо ви згідні підписатися під цим листом, зазначте це, будь ласка, в коментарі до блогу).

Друкувати