Друкувати
Середа, 19 вересня 2018 - 03:05

Джерело: Часопис «Критика», Рік ІІ, Число 5 (7), сторінки 21-23

Як прописати спорт в українській культурі?

Травень 1998
1

Перший том фундаментальної праці «Олімпійський спорт» видано 1994 року, до 100-ліття Олімпійського руху нового часу. Його презентація відбулася на ювілейному XII Олімпійському конгресі в Парижі. Другий том дещо забарився: впродовж останніх років світовий Олімпійський рух зазнав доволі серйозних змін, пов’язаних із професіоналізацією та комерціалізацією спорту – а це потребувало осмислення. Затримка пішла на користь праці: автори добряче потрудилися в архівах Міжнародного олімпійського комітету (МОК), в Олімпійському музеї в Лозанні (Швейцарія), в Олімпійській Академії (Іспанія) та повною мірою скористалися з дорогоцінної можливості уточнити, поглибити, відшліфувати свої судження, оцінки та висновки, спілкуючися безпосередньо з реформатором олімпізму, уславленим президентом МОК Хуаном Антоніо Самаранчем.

Розділи, присвячені економіці олімпійського спорту, належать перу москвича Сергія Ґуськова (він є доктором педагогічних наук, працює завідувачем відділу спортивної інформації Всеросійського НДІ фізичної культури та спорту). Решту, що складає поважну більшість у двотомному тексті, написав киянин Володимир Платонов (також доктор педагогічних наук, професор, ректор Українського державного університету фізичного виховання і спорту, віце-президент Національного олімпійського комітету України). Про цю решту й піде насамперед мова, бо економічні, комерційні аспекти спорту – річ вельми специфічна й потребує фахових знань.

Двотомник охоплює весь комплекс найсучаснішого знання в галузі олімпійського спорту: Олімпійські ігри Стародавньої Греції, відродження та історія Олімпійського руху нового часу; морально-етичні цінності, філософія та педагогіка олімпізму; основоположні принципи, структура й функціонування олімпійського спорту, його соціально-політичні, організаційно-правові й економічні основи; олімпійські мислителі, організатори, діячі та чемпіони (тобто формування системи авторитетів); спортивні споруди й охорона довкілля в олімпійському спорті; проблеми особистості олімпійського спортсмена; взаємодія спорту й мистецтва тощо.

Прекрасне англомовне видання «Olympic sports» – ущільнений варіант двотомника. Цю книжку видано коштом Міжнародного олімпійського комітету з передмовою його президента – а це означає визнання на світовому рівні. Нічого несподіваного тут немає: українська спортивна, зокрема олімпійська наука вже визнана й авторитетна у світі не менше, ніж український спорт.

Поява на українському ґрунті праць такого розмаху і глибини, як «Олімпійський спорт», свідчить про зрілість наукової галузі, котра, відчуваючи силу, бере на себе сміливість і відповідальність дати власну інтерпретацію світового культурного феномена, узагальнивши й підсумувавши створене досі. Українській культурі, прикметній есеїстичною фрагментарністю, таких системних і систематизаційних праць гостро бракує ...

Друкувати