Друкувати
Понеділок, 24 вересня 2018 - 18:09

Джерело: Часопис «Критика», Рік XVIII, число 11-12 (205-206), сторінки 18-27

Український конституційний процес у 2014 році

Березень 2015

2014 року український конституційний процес було спрямовано на правове вреґулювання нової політичної реальности — наслідку революційних подій під загальною назвою Евромайдан.

До юридичних засобів конституційної трансформації слід віднести насамперед Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року; Постанову Верховної Ради України «Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII»; Постанову Верховної Ради України «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» від 22 лютого 2014 року, Постанову Верховної Ради України «Про покладання на Голову Верховної Ради України виконання обов’язків Президента України згідно із статтею 112 Конституції України» від 23 лютого 2014 року.

У подальшому конституційний процес було продовжено актом офіційного внесення до Верховної Ради з боку президента України Петра Порошенка проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)» № 4178а від 26 червня 2014 року. Доцільно розглянути ці юридичні кроки у хронологічній послідовності.

Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України»

Перше, на що слід звернути увагу при ознайомлені із Законом «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року, це сама його назва. Зокрема, словосполучення «відновлення дії <…> Конституції» є функціонально навантаженим у хибному керунку.

Адже стаття 85 чинної на час ухвалення цього Закону Конституції України, яка містить перелік основних парламентських повноважень, не передбачає можливости «відновлення дії <…> Конституції України» через одноразове парламентське голосування за законопроєкт. Як зазначено у статті 85 Основного Закону, до повноважень Верховної Ради України (у плані можливих модифікацій Конституції) належить «внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції».

Окрім того, як стверджується у статті 5 Конституції України, «право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно [курсив мій. — В. Р.] народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами» ...

Друкувати