Друкувати
Вівторок, 13 листопада 2018 - 23:51

Джерело: Часопис «Критика», Рік XV, Число 11–12 (169–170), сторінки 28-31

Світова мережа й національна ідентичність

Грудень 2011

За останні роки інтернет став важливою частиною нашого повсякденного життя й чи не головним джерелом інформації та розваг. А отже, він не може не впливати на наші уявлення, зокрема уявлення про себе, яке називають ідентичністю. Вплив цей різноманітний, зокрема дещо різний у різних країнах.

Якщо ідентичність – це уявлення людини про себе, то національна ідентичність – це уявлення про себе як про члена певної нації. Сукупність подібних уявлень певної групи людей науковці метафорично називають уявленням цієї групи про себе як націю. Ті, що вважають націю не предковічним біологічно відтворюваним організмом, а модерним ментально-соціяльним конструктом – уявленою спільнотою, – саме таке групове уявлення й називають існуванням нації. Оскільки особа може водночас уважати себе членом різних спільнот, вона є носієм різних ідентичностей – і взаємосумісних уявлень про різні аспекти своєї сутности (наприклад, як про чоловіка та християнина), і альтернативних уявлень про той самий аспект (наприклад, мешканця/громадянина України та галичанина). Ці ідентичності можуть мати для людини неоднакову важливість чи пріоритетність. Водночас зміст чи наповнення певної ідентичности може в різних людей бути різним, тобто вони можуть по-різному відповідати на питання про те, що означає бути чоловіком або галичанином, чи пак хто такі чоловіки й хто такі галичани. Треба також пам’ятати, що кожна відповідь на питання, ким є член певної групи, пов’язана з окресленням того, ким він не є. В цьому сенсі пріоритет якоїсь відповіді-ідентичности, скажімо, галичанина, не лише заперечує іншу відповідь на питання щодо того самого аспекта, як-от волиняка, а й більше чи менше притлумлює вибір ідентичности, пов’язаний із подібними аспектами, скажімо, львів’янина чи мешканця України. Водночас певний вибір ідентичности в одному аспекті може бути пов’язаний із певними відповідями в інших: наприклад, ідентичність галичанина для багатьох її носіїв передбачає також ідентичності українця та греко-католика.

Проте не лише зміст якоїсь ідентичности, а й пріоритетність її порівняно з іншими може різнитися, а отже, бути предметом суперечок між людьми чи групами та змагання, учасники якого прагнуть накинути своє уявлення іншим. Отож маємо три виміри ідентичности: зміст, пріоритетність і контроверсійність, тобто ступінь незгоди гаданих членів групи та ширшого суспільства щодо змісту й пріоритетности певної ідентичности. До цієї тривимірної системи треба додати четвертий, часовий вимір, адже кожен із трьох вимірів більш чи менш швидко змінюється ...

Друкувати