Друкувати
П'ятниця, 21 вересня 2018 - 04:50

Джерело: Часопис «Критика», Рік XV, Число 1–2 (159–160), сторінка 13

Прощальний зошит

Лютий 2011

Наприкінці 2009 року Генрик Ґедройць, брат Єжи Ґедройця і співзасновник Літературного Інституту, чиїм виданням були «Zeszyty Historyczne», вирішив припинити їх публікацію. «Історичні зошити», вважав він, виконали свою роль. На відміну від 1962 року, коли польська еміґрація почувалася зобов’язаною плекати вільну від цензури думку, для чого й було створено цей часопис, у нинішній Польщі немає перешкод для історичних студій, якихось обмежень для дослідників у виборі теми чи доступі до архівних матеріялів. І от – останній випуск «Зошитів». Запланований як прощання з читачами, він став також і прощанням із братами Ґедройцями: 21 березня 2010 року Генрика Ґедройця не стало.

Наскрізна тема вміщених у номері матеріялів – статтей про братів Ґедройців, про генезу «Історичних зошитів», прощальні статті дописувачів, листування Єжи Ґедройця, подане у спеціяльній рубриці «З архіву “Культури”» (яку планують оформити згодом як окреме видання) – це оцінка значення часопису для новітньої історії Польщі.

Пьотр Вандич у шкіці «Про “Історичні зошити”» розповідає про неповторну й самодостатню добу, наповнену власними героями, принципами, візіями. Якоюсь мірою він продовжує діялог із Єжи Ґедройцем, розпочатий дискусіями про саму ідею створити ще один польський історичний часопис в еміґрації. В доцільності цього Ґедройцевого рішення Вандич сумнівався, але надто багато матеріялів на історичні теми надходило до «Культури», і годі було сподіватися умістити їх усі в її історичній рубриці. «Нашим завданням буде пошук об’єктивної правди, а не пристосування фактів до певної політичної або історіософської концепції. Так, будемо публікувати матеріяли, відповідальність за які покладатиметься на авторів, не бавлячись у жодну цензуру, але дбаючи лише про те, щоб тексти були цікаві та нові», – цитує Вандич із першого числа «Зошитів». І далі вказує на, либонь, основний постулат новоствореного часопису: публікації мали би «порушувати контроверсійні або непопулярні теми, якщо тільки це могло слугувати пізнанню правди». Професійний історик Вандич не вступає в полеміку щодо пошуків тієї автентичної правди, але кількома реченнями все-таки контекстуалізує такий підхід: «Не будучи професійним істориком, що Редактор не раз підкреслював, Ґедройць глибоко цікавився історією». Це пояснення знімає можливі закиди в непрофесіоналізмі, які могли би пролунати на адресу редактора. Йому не йшлося про науковий історичний часопис. Зрештою, поєднування непоєднуваних у строго академічному виданні матеріялів – статтей, реляцій, спогадів, документів, інтерв’ю, рецензій, полемік, біографічних нарисів, листів до редакції тощо – не мало жодних критеріїв, окрім вимоги писати ориґінально та цікаво. Вандич влучно вхопив характер часопису в метафорі «оазис свободи» ...

Друкувати