Друкувати
П'ятниця, 21 вересня 2018 - 20:13

Джерело: Часопис «Критика», Рік XVII, число 7–8 (189–190), сторінки 28-32

Форпости і мости гуманітаристики

Листопад 2014

...наука часто плазує в ногах у домінуючої культурної парадигми...

Кристофер Раєн, Касильда Джета, «Світанок сексу»

Книжки, про які йдеться у цій статті:

Ева Доманська, Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле, Київ: Ніка-Центр, 2012.

Крістофер Раєн, Касільда Джета, Світанок сексу. Доісторичні витоки сучасної сексуальності, Київ: Темпора, 2012.

Постнеклассические практики: опыт концептуализации, коллективная монография под общей редакцией В. И. Аршинова и О. Н. Астафьевой, СПб.: Издательский дом «Міръ», 2012.

Ю. А. Іщенко, Біогносис: подвійний топос життя: нариси з трансформації філос. культури біології, Київ: Центр гуманітарної освіти НАН України, Житомир: Волинь, 2010.

Александр Марков, Эволюция человека, В 2 книгах. Книга 1. Обезьяны, кости и гены, Москва: Астрель, Corpus, 2011.

Александр Марков, Эволюция человека, В 2 книгах. Книга 2. Обезьяны, нейроны и душа, Москва: Астрель, Corpus, 2011.

Александр Марков, Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня. Неожиданные открытия и новые вопросы, Москва: Астрель, Corpus, 2010.

Жан-Мари Шеффер, Конец человеческой исключительности, Москва: Новое литературное обозрение, 2010.

 

Патетичні заяви про необхідність гуманізувати науку, що ґрунтуються на беззаперечності кількасотлітніх спрямувань гуманітаристики, часом скидаються на картонні декорації. В особі одних представників ідеологізована гуманітаристика поступово дискредитує свій дискурс як науковий. Проте в інших гуманітарів постає питання про те, що гуманітаристика на початку XXI століття вже не може залишатися незмінною. Тому й діялог між нею та природознавчими і технічними науками опиняється в новому контексті. І симптоматичними щодо розуміння цього є дуже різні видання: від популярного розмислу антропологічної лінії до фоліянтів із дискусіями філософів науки – і в них часом говориться про вбудованість панівної культурної парадигми в природничі науки, появу нових варіянтів гуманітаристики або сумніви у її традиційних ціннісних настановах.

Від нової гуманітаристики до постгуманітаристики

Третя частина книжки Еви Доманської «Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле» називається промовисто: «У напрямку до постгуманітаристики». Дослідниця говорить про парадигматичну прогалину в сучасній гуманітарії ...

Друкувати