Статті

«Ліві», формуючи та підтримуючи у суспільній свідомості ідеологізовану двополярну структуру світу (глобальне протистояння СРСР і США), підкреслюють, що від Сполучених Штатів іде загроза людині та людству, цінностям «свободи, рівности, братерства». «Праві», зі свого боку, акцентують проблематику етнічної, релігійної, культурної своєрідности та бачать у США загрозу національній ідентичності европейських країн і народів (зауважу, що відкриті чи напівприховані расистські настанови оприявнюються тут уже не в імперативах расової вищости «білих» і нівелювання світу на їхню користь, а в антиуніверсалістському підкреслюванні неусувних, мало того – цінованих і культивованих расових та етнічних відмінностей, у тому числі – в самих США).

Сторінки108