Статті

І не варто побоюватися дискусійності, невивіреності, суперечливості ідей новітніх історій-палімпсестів. Їхній дискусійний характер не на шкоду, а на користь, він виявляє потенціал майбутнього розвитку, невичерпаних можливостей, тоді як, скажімо, парадигма ліквідації «білих плям» означує конкретну характеристику заповнення інформацією, вичерпання через поінформування. Здається, тут набуває ваги той процес, про який ще кілька років тому мріяв Григорій Грабович: «У процесі такого нібито “похорону” історії літератури насправді витворюється важлива дискусія, в якій ця дисципліна, її розмаїті засновки й неминучі проблеми постійно переосмислюються, а підхід до них витончується та вдосконалюється». Щойно тепер, із появою згаданих праць, твориться продуктивний континуум для такої дискусії.

Сторінки93