Статті

На трактуванні проблеми «Шевченко та європейський романтизм» неґативно позначався звужений підхід до романтизму. Його розуміли лише як «художній напрям» чи «метод». Але ж романтизм – це ціла епоха європейської духовності та художньої культури, потужний рух, що охопив не тільки літературу, а й інші мистецтва, філософію, історіографію, психологію, правничу науку, політекономію і навіть медицину. Словом, романтизм – це і певний тип світогляду, спільні глибинні парадигми світовідчуття та мислення, що по-різному предметно реалізуються в різних видах практичної духовної діяльності в свою епоху. І, з’ясовуючи європейський контекст Шевченка, необхідно брати до уваги не лише «романтичний напрям» чи «стиль» у літературі, а й весь романтичний рух у комплексі.

Сторінки111