Про 
Інститут 
Критики

Створений 2003 року Інститут Критики урухомив, поруч із іншими проєктами, спільну з HURI та НТШ науково-видавничу програму джерелознавчих досліджень й оприлюднення матеріялів із історії модерної культури України, що її здійснення було покладено на видавництво «Критика» і колектив науковців, які з ним співпрацюють. У рамках цієї програми від 2004 року почав виходити в світ неперіодичний збірник матеріялів до історії української культури XIX–XX століть «Відкритий архів» за редакції Степана Захаркіна, започатковано також однойменну книжкову серію для коментованих публікацій літературних і наукових пам’яток, епістолярних корпусів, щоденників та інших архівних документів, бібліографічних покажчиків і лексиконів, а також критичного видання повних зібрань творів письменників цього періоду.

Протягом 6 років діяльности Інституту вийшли друком зокрема автобіографія та вибране листування Ієремії Айзенштока в 1910-х – 1920-х роках (2003), повне зібрання творів Володимира Свідзінського в двох томах (2004), біобібліографічний покажчик Миколи Лукаша за 1953–2005 роки з пера Бориса Чернякова (2007), повний корпус листів Михайла Коцюбинського до Олександри Аплаксіної (2008), альбом-монографія Мирослави Мудрак «Понад кордонами: модерна українська графіка. 1914–1945» (2008). 

 

 

                                                                                                  

 

Ще одним напрямком архівно-публікаційної діяльности «Критики» є випуск електронних матеріялів з історії культури, зокрема повнотекстових версій літературно-художніх часописів 1920-х – 1930-х років із бібліографічними описами. Протягом 2004–2009 років у світ вийшли CD із часописами «Мистецтво», «Універсальний журнал», «ВАПЛІТЕ», «Аванґард», а також виданнями українських футуристів.

Окремим проєктом у рамках тієї-таки програми є Повне зібрання творів Пантелеймона Куліша, що над ним працює очолювана проф. Грабовичем група українських науковців. У 2005 і 2009 роках у рамках цього проєкту вийшли друком 1-й і 2-й томи епістолярної серії (відповідно, Кулішеві листи 1840-х і 1850-х років), що їх упорядкував Олесь Федорук, а в 2015-му - 3-й том Повного зібрання творів "Записки о Южной Руси" (у двох книгах). 

 

Від 2007 року одним із головних проєктів Інституту Критики та видавництва «Критика» є підготування та видання багатотомної ілюстрованої «Хроніки колективізації та Голодомору в Україні. 1927–1933», що над нею протягом багатьох років працює історик Людмила Гриневич. 2008 року вийшла в світ книга 1 тому I: «Початок надзвичайних заходів. Голод 1928–1929 років», у 2012 році - друга та третя книги 1 тому. Видання цієї синтези уможливила фінансова підтримка HURI, а також Української Американської Ради, нью-йоркської «Самопомочі» та інших громадських і допомогових інституцій США.

 

 

За участи видавництва «Критика» та за підтримки Інституту Критики в різні роки виходили в світ також кілька науково-гуманітарних часописів, що їх редаґували чільні українські науковці, зокрема збірники Товариства дослідників Центрально-Східної Европи «Mediaevalia Ukrainica: ментальність та історія ідей» та «Український гуманітарний огляд» за редакції проф. Наталі Яковенко, «Україна модерна» за редакції проф. Ярослава Грицака, Юлії Кислої та Остапа Середи, «Схід/Захід» за редакції проф. Володимира Кравченка, піврічник Товариства дослідників модерної філософії «Sentencia» за редакції проф. Олега Хоми та ін.