Заклик створювати народну самоборону

26 січня 2014
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
1844 переглядів

Заклик створювати народну самоборону

(Please scroll down for the English version.)

У статті 6 Закону України «Про міліцію» не просто закріплено право громадян сприяти міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, ці дії визначені як обов’язок громадян. Тож виконаймо покладений на нас обов’язок!

Кияни активно обговорюють можливість створення загонів самооборони. У деяких районах цю роботу вже розпочали. Ініціативу не можна розглядати як вияв партизанщини, бо ж участь громадян в охороні громадського порядку закріплена у низці законів України. Тож зроблений короткий правовий аналіз законів України «Про міліцію» «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» може допомогти тим, хто розпочав чи розпочинає цю роботу.

Так, відповідно до статті 6 «Сприяння державних органів, громадських організацій, трудових колективів і громадян у виконанні завдань міліції» Закону України «Про міліцію» (прийнятий в 1991 р. з чисельними щорічними змінами аж до 16 січня 2014 р.) державні  органи, громадські організації, службові особи, трудові колективи, громадяни зобов'язані сприяти міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю.

Якщо аналізувати другу частину статті 6 Закону України «Про міліцію», в якій зазначено, що «міліція має право для виконання покладених на неї завдань залучати громадян за їх згодою до співробітництва», то напрошується висновок про те, що міліція мусить підтримувати ініціативи громадян щодо охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю.

Це означає, що за звернення громадян до органів внутрішніх справ щодо власної самоорганізації для реалізації обов’язку сприяти міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, представники останніх не можуть відмовити їм на будь-яких законних підставах. Тобто, заборона таких народних ініціатив, або відмова їх підтримати з боку ОВС, є незаконними.

При цьому «примусове залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється».

У 2000 р. Верховна Рада України прийняла ще один Закон – «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

У статті 1 цього Закону «Засади участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» чітко зазначається, що громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим законом порядку громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, і навіть посадовим особам (!) у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства  від  протиправних посягань.

Такі громадські формування можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані  загони  (групи) сприяння міліції, асоціації громадських формувань тощо.

Процитую ще декілька положень Закону України «Засади участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», які допоможуть визначити основні організаційні форми участі громадян та їх діяльності.

Ці положення варто знати, якщо є ініціатива щодо участі громадян в охороні громадського порядку й є бажання здійснювати таку діяльність у межах чинного законодавства.

Стаття 2 «Правова основа діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону» визначає такою Конституцію України, цей Закон, інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих  державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби із злочинністю і адміністративними правопорушеннями, а також положення  (статути) цих формувань.

Висновок: ініціюючи охорону громадського порядку народними силами як системну діяльність, необхідно, хоча б коротко, прописати положення – основні цілі, принципи, форми діяльності тощо. Це зробити нескладно, але важливо. Складники, які має бути відображено у положенні прописані в статті 5 Закону. Це: 1) назва, мета, завдання громадського формування та його юридична адреса; 
2) відомості про структуру формування і територію, в межах якої провадитиме діяльність;
3) визначення порядку створення та діяльності  керівних і виконавчих органів (штабів, координаційних рад, правлінь), їхніх повноважень;
4) умови і порядок прийняття громадян до громадського формування і вибуття з нього;
5) статутні права та обов'язки членів громадського формування; 
6) джерела надходження, порядок використання коштів та іншого майна громадського формування;
7) порядок відшкодування витрат на використання приватного автомототранспорту або у разі завдання збитків майну члена громадського формування під час виконання ним своїх обов'язків;
8) порядок внесення змін і доповнень до положення (статуту);
9) порядок припинення діяльності громадського формування і вирішення питань, пов'язаних з його ліквідацією. Положення (статут) узгоджується з  керівництвом відповідного територіального органу внутрішніх справ, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування. Про спілкування із ними дивись коментар до статті 3.

У статті 3 «Засади організації та діяльності громадських формувань» зазначається, що такі формування створюються і діють у взаємодії  з правоохоронними органами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, додержуючись принципів гуманізму, законності, гласності, добровільності, додержання  прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань. Координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку здійснюють відповідно місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, спрямовується і контролюється відповідними органами внутрішніх справ.

Наскільки реально дотримання статті 3 в сучасних умовах протистояння і високого рівня недовіри один до одного між міліцією (всією, не кажучи про Беркут) та суспільством?

З моєї точки зору, імплементація (чи неімплементація) положень статті стане лакмусовим папірцем щодо ставлення міліції районного рівня до такої самоорганізації громадян.

Це означає, що сформувавши групу по охороні громадського порядку необхідно провести зустріч з керівником районної міліції, довівши до його відома народну ініціативу і нагадавши про цей закон та Закон «Про міліцію» запропонувати підтримку.

Потрібно говорити. Потрібно домовлятися, якщо ми хочемо миру, спокою та порядку. Необхідно також провести зустріч із головою РДА або керівником органу місцевого самоврядування. Мета та ж сама – як і у зустрічі із керівником міліції.

Стаття 4 Закону визначає порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку – на добровільних засадах за місцем роботи,  навчання  або проживання громадян. Рішення про створення приймається на зборах громадян. Має бути не менше 10 осіб.

І ще один аргумент, що влада має допомагати – цитую: місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи надають всіляку допомогу та підтримку у створенні громадських формувань з охорони громадського порядку.

Це означає, що можна створювати об’єднання за місцем проживання. Тож район – це та одиниця, яку має бути покладено в основу створення таких організацій.

Статті 6, 7, 8 присвячені питанням реєстрації такого об’єднання. Не буду зупинятися на них детально. Сподіваюсь, що поки сплине термін реєстрації, робота об’єднання вже стане непотрібною, бо будуть виборені мир та спокій. В разі необхідності – вся інформація в самому Законі.

Основні завдання громадських формувань з охорони громадського порядку (стаття 9) – відразу частина положення про об’єднання: надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам; інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань; сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили тощо.

Їх перелік відображає ідеї, які вже сьогодні активно обговорюються в соціальних мережах щодо основних завдань народної самооборони або груп самоорганізації населення.

Права громадських формувань з охорони громадського порядку сформулювані у статті 10. Найбільш актуальні – участь у забезпеченні охорони громадського порядку (правда разом з працівниками міліції) та вжиття (спільно з працівниками міліції) заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів.

Тож це ще один тест на дотримання законності з боку міліції району. Таких тестів у міліції ще буде чимало. Бо майже в кожній статті йдеться про спільну діяльність представників ОВС та громадськості. І тест на винахідливість громадян у справі переконання міліції!

Прописані в Законі форми і методи роботи громадських формувань з охорони громадського порядку (стаття 11) – спільне з працівниками органів внутрішніх справ, патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, у місцях компактного проживання громадян тощо.

Члени громадських об’єднань мають наступні права (стаття 13). 1) Брати активну участь в охороні громадського порядку, припиненні адміністративних  правопорушень і злочинів та запобіганні їм. 2) Під час виконання  обов'язків мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку – потрібно взяти на замітку. Знов же таки – нескладно. 3) доставляти в міліцію осіб, які  вчинили  адміністративне  правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано  інші заходи впливу, встановлення особи порушника, складення  протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місті вчинення  правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим;

Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку після обов'язкового пред'явлення  посвідчення  члена  громадського формування мають право: вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, а у  разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу; доставляти до ОВС осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського  формування  з  охорони громадського порядку і не   виконують вимог щодо припинення
адміністративного правопорушення; складати протоколи про адміністративні правопорушення – ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ УВАГУ – ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО!

Мають право під час виконання обов'язків члена громадського формування використовувати за  власним  бажання свій або інший приватний автомобіль та навіть застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

Щодо останніх то ним присвячений цілий розділ – «Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів». Тож члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону під час спільної з працівниками органів внутрішніх охорони порядку мають право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії у випадках і в порядку, передбачених законом. Забороняється під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно з чинним законодавством перебуває в їх особистому користуванні.

Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, посадові особи цих органів, керівники підприємств, установ, організацій у межах своєї компетенції, а також громадяни сприяють громадським формуванням в охороні громадського порядку (стаття 15)
            
Злісна непокора членові громадського, а також його образа та інші дії, що перешкоджають виконанню  покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом (стаття 17). У цій самій статті прописані навіть правові і соціальні гарантії членам таких формувань, а також можливі види заохочення (стаття 18)!   

Про те, чим зобов’язані органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації допомогти громадським формуванням йдеться в статті 19. Це - службові приміщення, необхідний інвентар та засоби зв'язку. Приміщення правда  надаються у місячний термін після їх реєстрації. Сподіваємося, що це вже не буде потрібне.

Повертаючись до тексту статті 6 Законі України «Про міліцію», нагадаємо ще раз, що в ньому закріплено не просто право громадян сприяти міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю. Ці дії визначені як обов’язок громадян.

Наш з вами обов’язок – захистити нас самих, наші сім’ї та наших дітей!

Тож виконаймо покладений на нас обов’язок!

___________________________________________

A Call to Form Civil Self-Defense Forces
By Kateryna Levchenko

Article 6 of the Law of Ukraine “On Police” does not only secure the right of citizens to assist the police in protection of civil order and in crime prevention, these actions are specified as the citizens’ obligation. So let us perform the responsibility we were entrusted with!

The residents of Kyiv are actively discussing the possibility of forming self-defense units. In some regions, this work has already begun. This initiative cannot be seen as a display of guerrilla operations, as the participation of citizens in maintenance of civil order is fixed in a range of the Ukrainian laws. Therefore, the following short legal analysis of the laws of Ukraine “On Police,” “On Participation of the Citizens in Protection of Civil Order and State Border” might help those who have begun or are beginning this work.

In line with the article 6 “Assistance of the State Offices, Civil Organizations, Work Groups and Citizens to the Police in Performing their Tasks” of the Law of Ukraine “On Police” (passed in 1991 with numerous annual alterations until 16 January 2014),  the state offices, civil organizations, officials, work groups and citizens shall assist the police in maintenance of civil order and in crime prevention.

Analyzing the second part of the article 6 of the Law of Ukraine “On Police,” which states that “police have the right to involve citizens upon their consent in cooperation for the purpose of performing their tasks,” one can draw a conclusion that the police shall support the citizens’ initiatives in respect to maintenance of civil order and crime prevention.

It means that if the citizens petition the internal affairs authorities with regard to their own self-organization to realize their duty of assisting police in maintenance of civil order and crime prevention, the latter’s representatives cannot refuse them for any legal reasons. That is, prohibitions of such people’s initiatives or refusal to support them on the side of internal affairs authorities are unlawful.

At the same time, “compulsory involvement of citizens into cooperation with police is prohibited.”

In 2000, the Verkhovna Rada of Ukraine passed yet another Law – “On Participation of Citizens in Maintenance of Civil Order and State Border.”

The article 1 of this Law, titled “Principles for Participation of Citizens in Maintenance of Civil Order and State Border” clearly states that citizens of Ukraine have the right, in accordance with the Constitution of Ukraine and in the order prescribed by this law, to form civil groups for participation in protection of civil order, assistance to the local authorities, law enforcement offices and even officials (!) in prevention and interruption of administrative abuse and crime, protection of life and health of citizens, the society’s interests against unlawful infringements.

These civilian groups may be created based on civil independent initiatives as consolidated detachments of civilian groups, specialized units (groups) for assistance to the police, or association of civilian groups, etc.

I will quote a few more regulations of the Law of Ukraine “Principles of Participation of Citizens in Maintenance of Civil Order and State Border” which may help define the main organizational forms of participation and activities of the citizens.

One should know these regulations should there be an initiative in regard to the citizens’ participation in maintenance of civil order and if there is a wish of performing such activity within boundaries of the current legislation.

Article 2, titled “Legal Basis for Activities of Civilian Groups on Maintenance of Civil Order and State Border,” defines the Constitution of Ukraine, the above Law, other laws of Ukraine, acts of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine, decisions of the local state administrations and local government bodies on issues of maintenance of civil order and state border, crime prevention and administrative offence, as well as regulations (statutes) of these groups as legal grounds for such activities.

To conclude, when initiating maintenance of civil order by people’s forces as a systemic activity, it is necessary to establish its terms and conditions: main goals, principles, forms of activity etc. This is a simple yet important thing to do.

The components that should be reflected in the regulation of such activities are specified in the article 5 of the Law. They include:

i) Name, purpose, and tasks of the civilian group and its juridical address;

ii) Information about the group’s structure and the intended territory for performing its activities;

iii) Established order of formation and activities of the managing and executive bodies (headquarters, coordination councils, and boards) and their authorities;

iv) Conditions and order of acceptance of the citizens to the civilian group and withdrawal from it;

v) Statutory rights and obligations of the members of the civilian group;

vi) Sources of income and order of use of costs and other property of the civilian group;

vii) Order of reimbursement of expenses for the use of private automobile vehicles or in the event of damages to the property of a member of the civilian group during performance of his/her duties;

viii) Order of introduction of changes and amendments to the regulation (statute):

ix) Order of termination of the civilian group and resolution of issues connected with its liquidation. The regulation (statute) is to be agreed with the management of the relevant territorial interior affairs body, as well as with the executive body of the council, on the territory of which this civilian group is acting. Concerning the communication with them see the commentary to the article 3.

The article 3, “Foundations of Organization and Activities of Civilian Groups,” states that these groups are formed and act in cooperation with the law enforcement bodies, executive authorities and local government bodies, complying with the principles of humanism, lawfulness, publicity, free will, observance of human and citizen rights and liberties, rights and legal interests of juridical persons, equality of the members of these groups. The coordination of activities of civilian groups on maintenance of civil order is realized by the local state administrations and local government bodies, respectively. Daily (operational) activities of these groups are organized, directed and controlled by the relevant interior affairs bodies.

How realistic is it to observe the article 3 under the present conditions of confrontation and high level of mutual distrust between the police (all police, not to mention “Berkut”) and the society?

From my point of view, the implementation (or non-implementation) of provisions of this article will be the benchmark of the local police’s attitude to such independent actions of the citizens.

It means that, having formed the group for the maintenance of civil order, a meeting with the local police chief has to be conducted to inform him of the people’s initiative and remind him of this law and the Law “On Police,” as well as to offer support.

Communication is key today. We ought to negotiate if we seek peace, calm, and order. One should also conduct a meeting with the head of the local state administration or the director of the local government body – with the same purpose for the meeting with the police chief.

The article 4 of the Law defines the order of formation of civilian groups for the maintenance of civil order: on a voluntary basis at the place of work, education or residence of the citizens. The decision on formation is made at the citizens’ meeting. No less than 10 persons shall attend it.

One more argument for the government’s assistance with this – let me quote it: local state administrations, local government bodies and law enforcement bodies provide every possible help and support in formation of civilian groups on maintenance of civil order.

It means that one may form associations at one’s place of residence. That is, the city district is the unit which should provide a basis for formation of these organizations.

The articles 6, 7, 8 are dedicated to the issues of registration of such association. I am not going to consider them in detail. I hope that when the term of registration ends, the work of the association will be needless, because peace and calm will have been achieved. If necessary, for further information please refer to the Law itself.

The main tasks of civilian groups for the maintenance of civil order (article 9) are defined as follows – they simultaneously are a part of the provision on civil associations: providing assistance to the interior affairs bodies in ensuring civil order and civil security, prevention of administrative offence and crime, informing the interior affairs bodies and subdivisions on crime committed or intended, places of concentration of criminal groups, cooperation with the internal affairs bodies in respect to detection and disclosure of crime, search of the offenders, etc.

The list of the tasks reflects the ideas that are being actively discussed in social networks today concerning the main tasks of the public self-defence or self-organized groups of citizens.

The rights of civil groups for the maintenance of civil order are laid down in article 10. The most important right now are the following: participation in ensuring maintenance of civil order (although together with the policemen) and taking measures (together with the policemen) to stop administrative abuse and crime.

Therefore, it is yet another test for compliance with law by the district police. In the future, there will be many such tests for the police, because almost every article mentions collaboration between the internal affairs officers and the public. It is also a test for the citizens’ creativity when convincing the police!

The forms and methods of work of civilian groups for the protection of civil law which are prescribed in the Law discussed here (Article 11) include: patrolling and setting up posts in the streets, squares, in the places of dense habitation of the citizens in cooperation with the employees of internal affairs offices.

The members of civilian groups have the following rights (article 13):

i) To actively participate in maintenance of civil order, cessation of administrative abuse and crime, and its prevention;

ii) When performing the duties, to have a personal certificate of the member of the civilian group and the armband (to be noted; again, it is not difficult);

iii) To escort to the police individuals who committed administrative offence with the goal of stopping it, if all other methods of influence have been exhausted, to identify the offender, to write a protocol on administrative offence if it is impossible to be completed at the crime scene and a protocol is mandatory.

When performing their duties on maintenance of civil order, the members of civilian groups have the following rights upon showing the certificate of the member of the civilian group: to demand from citizens to observe law and order, to stop administrative offence and crime, in the event of suspicion of committed administrative offence and crime to request the citizens’ documents of identification, to bring to the internal affairs offices persons who displayed intentional disobedience to the lawful requirements of the member of the civilian group on maintenance of civil order and do not comply with the demands to stop the administrative offence, to wtite protocols on administrative offence. (This is of particular importance!)

When performing their duties, a member of the civilian group has the right to use their own or other private vehicles, to apply the measures of physical influence based on their own judgment, and even to apply special means of self-protection and self-defense.

In respect of the latter, the whole section “Application of the Measures of Physical Influence and Special Means” is dedicated to them. Thus, members of the civilian groups on protection of civil order and state border are, together with the interior affairs officers, entitled during activities for the maintenance of order to use the measures of physical influence, special individual protection and self-defense means, loaded tear gas and irritation incapacitants in the cases and in the order as prescribed by the law. It is prohibited to use cold weapons and firearms, including hunting rifles in private use according to the current legislation, when performing one’s duties on maintenance of civil order.

The executive authorities and local government bodies, officials of these bodies, directors of enterprises, institutions and organizations within their jurisdiction, as well as citizens assist the civilian groups in protection of civil order (article 15).

Intentional disobedience to the member of the civilian group, as well as insults towards them or other actions that prevent them from performing their duties result in consequences in line with the law (article 17). This article even prescribes legal and social guarantees to the members of these groups, as well as possible types of compensation (article 18)!

Article 19 specifies how the local government bodies and local state administrations shall help the civilian groups. They have to provide service facilities, necessary equipment and communications means. However, the facilities are provided within a month after submitting an application. We hope that it will be needless.

Returning to the text of the article 6 of the Law of Ukraine “On Police,” allow me to stress again that it secures not only the rights of the citizens to assist the police in maintenance of civil order and crime prevention. These activities are defined as the citizens’ obligation.

It is our obligation to protect ourselves, our families, and our children!

So let us perform our obligation!

From Ukrainian translated by Anna Ray; edited by Oleh Kotsyuba.

Про автора

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.