Ми – не екстремісти! Відкритий лист

24 січня 2014
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
5
10811 переглядів

Ми – не екстремісти! Відкритий лист

(Please scroll down for the English version.) (Deutsche Version unten.)

Відкритий лист українських вчених, митців, лікарів, правників, педагогів, журналістів до співгромадян та міжнародної спільноти

Останніми днями протести українців проти політики української влади набули нових форм. Мирні демонстрації змінилися силовим протистоянням протестувальників з міліцією, шосту добу в урядовому кварталі в самому центрі Києва на вулиці Грушевського йдуть справжні бойові дії між демонстрантами та міліцією, з сотнями поранених, із загиблими.

Влада в Україні намагається подати ситуацію як погромницьку діяльність учасників екстремістських праворадикальних організацій, українських неофашистів, здебільшого з західних областей країни.

Ми – помірковані люди мирних професій, маємо різне етнічне походження і мешкаємо в різних регіонах. Ми не є симпатиками праворадикальних організацій, не кажучи вже про членство в них. Ми не вважаємо, що коктейль Молотова або кидання каменів можуть бути інструментами для відстоювання своїх цінностей.

Попри це, ми заявляємо про свою солідарність з тими, хто сьогодні змушені застосовувати ці інструменти.

Ми впевнені: переважна більшість протестувальників не є членами екстремістських організацій. Не були членами таких організацій ані 21-річний селянин з Дніпропетровщини Сергій Нігоян, застрелений на вулиці Грушевського, ані 50-річний кандидат фізико-математичних наук Юрій Вербицький, вчений-сейсмолог з Львівщини, поранений на вулиці Грушевського, викрадений невідомими з лікарні і вивезений в ліс, де він загинув.

Перейти учасників протесту від безпрецедентно масових і безпрецедентно мирних акцій до радикальних засобів вираження своєї позиції змусила політика української влади, яка демонстративно нехтує інтересами громадян, ігнорує їхні погляди та застосувала насильство проти мирних демонстрантів. Останньою краплею, що спровокувала бойові дії в центрі Києва, стала відверта узурпація законодавчої влади Партією регіонів. 16 січня всупереч передбаченій законодавством процедурі і фактично без підрахунку голосів ухвалили законопроекти, які грубо порушують Конституцію та міжнародні стандарти в царині прав людини. Президент замість того, аби скористатися правом вето, підписав закони наступного дня.

Саме влада в Україні, швидко втрачаючи рештки адекватності, радикалізувала людей, які ніколи не належали до якихось екстремістських груп. Влада не лишила протестувальникам ніяких інших засобів. Тому її намагання представити протестувальників як екстремістів фашистського штибу задля перекладання з себе відповідальності за бойові дії в центрі Києва, формування відповідної суспільної думки про антиурядові протести серед українців та громадян й політиків інших країн є ні чим іншим, як маніпулюванням та фальсифікацією спротиву. І робиться це для створення сприятливого інформаційного тла для силового придушення протестів.

Водночас ми заявляємо, що продовження силового протистояння призведе до ще більшого насильства, ще більшої кількості жертв. Щоб припинити ескалацію насильства, влада має прибрати спецпідрозділи МВС та солдат ВВ, привезених до Києва, припинити кримінальні переслідування учасників протестів та скасувати ганебні закони, ухвалені 16 січня, і перейти до справжніх, а не декоративних переговорів з опозицією за участі представників громадянського суспільства.

Підписали:

Євген Захаров, директор Харківської Правозахисної Групи, Харків
Сергій Жадан, письменник, Харків
Віктор Пушкар, соціальний психолог, кандидат психологічних наук, науковий керівник ІЦ «Майдан Моніторинг» , Київ
Олександр Северин, правник, кандидат юридичних наук, юридичний радник ІЦ «Майдан Моніторинг», Київ
Володимир Ханас, приватний підприємець, магістр державного управління, член Міжнародної Асоціації гендерних журналістів “КавкАзія”, координатор проектів  ІЦ «Майдан Моніторинг» , Тернопіль
Віктор Уніят, краєзнавець, публіцист, науковий редактор “Тернопільського енциклопедичного словника”, Тернопіль
Микола Ротман, Заслужений журналіст України, голова Тернопільської обласної організації НСЖУ, Тернопіль
Віталій Левицький, історик, кандидат історичних наук, доцент ТНПУ ім. І. Пулюя, Тернопіль
Отар Доовженко, викладач Школи журналістики УКУ
Володимир Чистилін, журналіст
Наталія Склярська, менеджер, Київ
Грицаєнко Катерина, журналіст
Юрій Біганський, інженер, Львів
Ірина Єрьоменко, поліграфолог
Альона Соколинська, журналіст, кореспондент газети "День", викладач англійської мови, перекладач
Сергій Пасько, менеджер, Київ
Євген Маслов, журналіст
Андрій Діденко, Харківська правозахисна група
Владімір Рапопорт, інженер, Харків
Тетяна Печончик, журналістка, активістка Центру інформації про права людини
Лариса Денисенко, правник, письменниця
Катерина Смаглій, науковець
Галина Койнаш, Харківська правозахисна група
Іларія Шевченко, перекладач
Ольга Філіппова, Харківський університет ім. Каразіна
Тетяна Луговська, редактор, журналіст
Ольга Тихонова, перекладач
Мирослава Малко, вчитель (на пенсії), Польща
Володимир Хрущак, письменник, головний редактор ІА Galnet
Ірина Конченкова, громадська діячка
Іґорь Міхайлічєнко,офіц. безробітний, Луганськ
Оксана Демченко, магістр фізики, магістр управління в педагогіці вищої школи
Марія Дмитрієва, перекладачка, гендерна експертка
Тетяна Стороженко, педагог, народний майстер
Юрій Чекан, доктор мистецтвознавства, Лауреат премії ім. М.В.Лисенка
Любов Чуйко (Кускова), програміст
Ольга Мірошник, голова Фонду місцевої демократії, Харків
Надія Бойко, кандидат філологічних наук
Анастасія Тімошенко, бібліотекар
Тетяна Звенигородська, працівник страхової компанії
Лариса Колос, громадська діячка
Оксана Колтун, провізор, Львів (проживаю в Італії)
Вікторія Шкабой, журналіст
Глiб Лисаков, Донецьк
Олена Некора, художник, Київ
Юлія Денисенко, юрист
Катерина Ватченко, лікар
В'ячеслав Свердел, рок-музикант
Ольга Спіріна, лікар
Борис Захаров, директор Культурного центру "Indie"
Лілія Морозова, вчитель
Богдан Колчигін, науковець, Харків
Вадим Кітов, вчитель
Юлія Багацька, програміст
Богдан Назаркевич
Віктор Корохін, науковець
та інші

________________________________________

We are not extremists! 

Open letter of the Ukrainian scholars, scientists, artists, doctors, lawyers, pedagogues and journalists to their fellow citizens and to the international community. 

In the past several days, the protests of Ukrainians against the policies of the Ukrainian government have taken on a new quality. The peaceful demonstrations turned into a forceful confrontation between the protesters and the police. For the past six days, in the government quarter at the heart of Kyiv, on Hrushevskyi Street, genuine battles between the demonstrators and the police have been going on, with hundreds of wounded and several deaths. 

The government in Ukraine is trying to frame the situation as progroms initiated by the extremist, radical rightist organizations, Ukrainian neofascists, mostly from the Western regions of Ukraine. 

We are moderate people, peaceful professionals, of varied ethnic origin, from various regions of Ukraine. We do not sympathize with the right-wing radical organizations, let alone being their members. We do not think that throwing Molotov cocktails or stones can serve as adequate instruments for protecting one's values. 

Despite this, we declare our solidarity with those, who have been forced to use these instruments today. 

We are convinced: the overwhelming majority of the protesters does not belong to any extremist organizations. A 21 year old farmer from Dnipropetrovsk region, Serhiy Nigoyan, who was shot in Hrushevskyi Street, was not a member of such organizations, neither was a 50 year old Ph.D. (physical and mathematical sciences), Yuriy Verbytskyi, a seismologist from L'viv region, wounded in Hrushevskyi Street, kidnapped by unknown subjects, and taken to a forest, where he died. 

The turn from hitherto unprecedented massive and peaceful protests to radical ways of expressing one's position was forced upon the protesters by the policies of the Ukrainian government, which demonstrates utter disregard for the interests of Ukrainian citizens, ignores their opinions and uses violence against the peaceful protesters. The last straw that broke the camel's back and provoked the battle in downtown Kyiv was the blatant attempt to usurp power by the faction of the Party of Regions in the national legislature. On January 16th, violating the established parliamentary procedure and practically without a genuine vote count, that faction adopted bills that severely violate the Constitution and the international human rights standards. The President, instead of imposing a veto, signed these laws the following day.

It was the government of Ukraine, which was quickly losing any remaining semblance of legitimacy, that radicalized people that never belonged to any extremist groups. The government left the protesters no other choice. That is why the attempts to portray the protesters as fascist-like extremists is nothing but a ruse, a manipulation and a falsification on the part of the government, designed to absolve itself of responsibility for the clashes in center city Kyiv and to form the corresponding public opinion about the anti-governmental protests, both among the Ukrainians and the citizens and politicians of other nations. All that is being done with express purpose of creating an informational background favorable to the forceful crackdown on the protests. 

Simultaneously, though, we proclaim that the continuation of such forceful confrontation will lead to more violence and more casualties. To stop the escalation of violence, the government must remove the special forces of the Ministry of the Interior and soldiers of the Interior Militia, which were brought to Kyiv, must stop criminal persecutions of the protesters and strike down the shameful laws adopted on January 16th, afterward arranging for genuine, not just decorative, negotiations with the opposition, including the representatives of the civil society. 

Signed by:

Yevhen Zakharov, Director of Kharkiv Human Rights Group, Kharkiv;

Serhiy Zhadan, writer, Kharkiv;

Viktor Pushkar, social psychologist, Ph.D. (psychological sciences), scientific director of IC «Maidan Monitoring», Kyiv;

Oleksander Severyn, attorney at law, J.D. (legal sciences), legal consultant of IC «Maidan Monitoring», Kyiv;

and others.

From Ukrainian translated by Bohdan Pechenyak.

_________________________________________

"Wir sind keine Extremisten!"
Offener Brief ukrainischer Wissenschaftler, Künstler, Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer und Journalisten an die Mitbürger und die internationale Gemeinschaft

In den vergangenen Tagen haben die Proteste der Ukrainer gegen die Politik der ukrainischen Regierung neue Formen angenommen. Die friedlichen Demonstrationen sind in gewalttätige Auseinandersetzungen der Protestierenden mit der Polizei umgeschlagen, bereits sechs Tage dauern im Regierungsviertel im Zentrum von Kiew auf der Hruschevskyj-Straße regelrechte Kämpfe zwischen Demonstranten und der Polizei mit Hunderten von Verletzten und sogar Toten.

Die Regierung in der Ukraine versucht, für die Situation die Pogrom-Tätigkeit Anhänger rechtsextremer Organisationen, ukrainischer Neofaschisten vor allem aus den westlichen Regionen des Landes verantwortlich zu machen.

Wir sind besonnene Menschen friedlicher Berufe, die verschiedene ethnische Herkünfte haben und in verschiedenen Regionen der Ukraine leben. Wir sind nicht Sympathisanten rechtsradikaler Organisationen, von Mitgliedschaft erst gar nicht zu reden. Wir glauben nicht, dass Molotow-Cocktails oder Steinewerfen Instrumente sein können, um seine Werte zu verteidigen.

Gleichwohl erklären wir unsere Solidarität mit denen, die heute gezwungen sind, diese Instrumente zu verwenden.

Wir sind sicher, dass die überwiegende Mehrheit der Demonstranten nicht Mitglied extremistischer Organisationen ist. Weder war der 21-jährige Landwirt aus Dnipropetrovsk Serhij Nihojan, der auf der Hrushevskyj-Straße erschossen wurde, Mitglied einer solchen Organisation noch der 52-jährige habilitierte Kandidat der physischen und mathematischen Wissenschaften Jurij Verbytskyj, ein Wissenschaftler und Seismologe aus Lviv, der auf der Hruschevskyj-Straße verwundet wurde und von unbekannten Personen aus dem Krankenhaus entführt in einen Wald gebracht wurde, wo er [infolge von Torturen] starb.

Den Umschwung des Protests von beispiellos massenhaften und ebenso beispiellos friedlichen Aktionen zu radikalen Mitteln des Ausdrucks ihrer Haltung hat die Politik der ukrainischen Regierung bewirkt, die bewußt und demonstrativ die Interessen der Bürger missachtete, ihre Ansichten ignorierte und Gewalt gegen friedliche Demonstration einsetzte. Der Schlußpunkt, der die Kämpfe im Zentrum Kiews auslöste, war die gleichsame Usurpation der gesetzgebenden Gewalt durch die Partei der Regionen. Am 16. Januar verabschiedete sie gegen gesetzlich vorgeschriebene Weise und ohne Stimmauszählung Gesetzesprojekte, die grob die Verfassung und internationale Standards der Menschenrechte verletzen. Der Präsident nutzte nicht sein Veto, sondern unterzeichnete am nächsten Tag das Gesetzespaket.

Gerade die Regierung der Ukraine radikalisierte, indem sie schnell jeglichen Anschein von Legitimität aufgab, Menschen, die nie zu irgendwelchen radikalen Gruppen gehörten. Die Regierung ließ den Protestierenden keine anderen Mittel. Deshalb sind ihre Versuche, die Protestierenden als Extremisten des faschistischen Flügels vorzuführen und die Verschiebung von Verantwortung für die Kampfhandlungen im Zentrum Kiews für die Bildung einer öffentlichen Meinung über die Proteste gegen die Regierung unter den Ukrainern und Bürgern und Politikern anderer Staaten auszunützen, nichts anderes als Manipulation und Verfälschung des Widerstands. Und dies geschieht dafür, um eine günstige Nachrichtenlage zu schaffen und die Proteste gewaltsam niederzuschlagen.

Wir bestehen jedoch darauf, dass eine Fortsetzung der gewaltsamen Auseinandersetzung zu noch mehr Gewalt führen wird und zu noch mehr Opfern. Um die Eskalation der Gewalt zu stoppen, sollte die Regierung die Spezialeinheiten des Innenministeriums und die Soldaten der Inneren Armee, die nach Kiew gebracht wurden, entfernen, die Strafverfolgung von Demonstranten stoppen und die am 16. Januar verabschiedeten schändlichen Gesetze aufheben. Sie sollte zu wirklichen, nicht nur scheinbaren Verhandlungen mit der Opposition und Vertretern der Zivilgesellschaft übergehen.

Unterzeichnet von:

Jevhen Sacharov, Direktor der Charkiver Gruppe für Menschenrechte

Serhij Zhadan, Schriftsteller, Charkiv

Viktor Puschkar, Sozialpsychologe, habilitierter Psychologe, wissenschaftlicher Leiter des Informationszentrums Majdan Monitoring, Kiew

Oleksander Severyn, Jurist, habilitierter Rechtswissenschaftler, Advokat des Informationszentrums Majdan Monitoring, Kiew

und vielen anderen.

Übers. aus dem Ukrainischen von Chr. Weise.

Про автора

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.