Декларація гідности

12 лютого 2014
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
1239 переглядів

Декларація гідности

(Please scroll down for the English version.)

Протести, що почалися в Києві 21 листопада 2013 року на підтримку євроінтеграції, переросли у справжню революцію гідності.

Єдина цінність, що об’єднує на Майдані абсолютну більшість правих та лівих, радикалів та поміркованих, україно- та російськомовних, нужденних та заможних, підлітків із незакінченою середньою освітою та сивочолих науковців, – це загострене почуття людської гідності.

Абсолютна більшість тих, хто вийшов на майдани Україні, відчуває власну гідність як останній бастіон, який слід боронити за будь-яку ціну. Здавши його, ми втратимо в собі щось найголовніше, що робить нас людьми.

Мартиролог Майдану свідчить, що людська гідність є ціннішою за саме життя.

Є на Майдані також ті, кого найбільше цікавлять посади та влада. Врешті-решт політика за означенням є боротьбою за владу, а не за людську гідність.

Це створює засадничу розбіжність інтересів між парламентською опозицією та повстанцями. Поки ця розбіжність не є конфліктною через наявність спільного сильного та брутального ворога.

Воднораз коли активісти Майдану закликають до повного перезаснування країни та – все частіше - до люстрації, політиків найбільше цікавить переформатування уряду та вибори президента.

Максимум, про що говорять політики, – повернення до Конституції в редакції 2004 року чи перетворення України на парламентсько-президентську республіку в інший спосіб.

Ми віримо, що це не є адекватною відповіддю на виклики, що стоять перед сьогоденною Україною. Революції ніколи не відбуваються за відновлення минулого!

Наразі ми є тактичними союзниками з парламентською опозицією у боротьбі проти злочинного режиму Януковича. Втім наші стратегічні цілі радикально різняться.

Ми певні, що саме в цьому коріниться причина неефективності усіх переговорів між владою та парламентською опозицією. В цих перемовинах бракує третьої самостійної сторони, яка має відмінні від парламентської опозиції позитивні цілі боротьби.

Коли сотні людей перебувають в буцегарнях відвертими заручниками влади, і влада публічно пропонує обміняти цих заручників на адміністративні будівлі, будь-які розмови про склад майбутнього уряду, про  конституційну реформу чи будь-що інше, окрім негайного і безумовного звільнення заручників, є морально неприпустимими.

Усім, хто вийшов на майдани робити революцію гідності, а не переформатовувати уряд чи брати участь у президентських перегонах, слід інституалізуватися, суб’єктивізуватися, аби почати говорити окремим голосом і формулювати власний порядок денний та власне бачення виходу з кризи.

 Закликаємо усіх, хто вийшов на майдани робити революцію гідності, а не ділити посади, відсьогодні розпочати створення громадсько-політичного руху «Гідність» як третьої, самостійної сили зі своїми цінностями, цілями та речниками.

_________________________________________

 

Declaration of dignity

by Hennadyi Druzenko

The protests that began in Kyiv on November 21, 2013 in support of European integration developed into areal revolution of dignity.

On the Maidan, the only value that unites the absolute majority of right- and left-wing supporters, radicals and exponents, Ukrainian- and Russian-speakers, rich and poor, teenagers with incomplete secondary education and grey-haired scientists, is an aggravated sense of human dignity.

The vast majority of those who have come out onto Ukraine’s squares feel that their own dignity is the last bastion that they have to protect, at any cost. Surrendering it, we will lose something extremely important within us, something that makes us human.

The martyrology of the Maidan proves that human dignity is more precious than life.

On the Maidan, one can also find those who are interested in positions and power. Indeed, politics is, by definition, the fight for power, rather than human dignity.

It creates the fundamental divergence of interests between the parliamentary opposition and the protesters. For the time being,this difference has not resulted in conflict, because of the presence of a common enemy who is strong and brutal.

At the same time, while Maidan activists are calling to rebuild the country and, increasingly, for lustration, politicians are mostly interested in reforming the government and holding presidential elections.

At most, politicians are talking about a return to the Constitution of 2004 or transforming Ukraine into a parliamentary-presidential republic some other way.

We believe that this is not an adequate response to the challenges that Ukraine faces today. Revolutions never happen to restore the past!

Right now, we are the parliamentary opposition’s tactical allies in the struggle against Yanukovych’s criminal regime. However, our strategic goals are radically different.

We are convinced that this is the main reason for theinefficiency of all the negotiations between the government and parliamentary opposition. An independent third party with the positive goals of struggle opposite to the parliamentary opposition, is missing from this debate.

As long as the government holds hundreds of imprisoned people hostage and the government publically offers to exchange them in exchange for administrative buildings, any negotiations about the composition of afuture government, constitutional reform or anything else except for the immediate and unconditional release of the hostages is morally unacceptable. 

Everyone who went out onto the streets for a revolution of dignity, rather than to reshuffle the government or run for president, should institutionalizeand become a subjectin order to start talking with a separate voice and form their own agenda and vision for ending the crisis.

We appeal to everyone who came to the Maidans [across Ukraine] for a revolution of dignity not to share positions. Instead, they should start creating a “Dignity” socio-political movement as a third, independent force with its own values, aims and speakers.

 

Translated from Ukrainian by Annabelle Chapman 

Про автора

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.