Навіґація за темамиЯк користуватись

Лютий 2015
Київ: Критика, 2015.
Авторизований переклад здійснено за виданням: Serhii Plokhy, The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus (Cambridge University Press, 2006). Переклали з англійської Микола Климчук (Передмова, Вступ, розділи 1–4) і Тарас Цимбал (розділи 5–8, Висновки).

Книжку одного з найавторитетніших фахівців з історії Центрально-Східної Европи, очільника катедри ім. Грушевського й Українського наукового інституту Гарвардського університету професора Сергія Плохія присвячено питанню про історичні корені сучасних українців, білорусів і росіян. Зіперта на вельми широкій джерельній базі та зосереджена передусім на колізіях змагань за «руську спадщину» й на аналізі домодерних групових ідентичностей східних слов’ян, спільного і відмінного в їхніх культурах, історичних мітах, ідеологіях, візіях себе та інших тощо.

Грудень 2010
Київ: Інститут історії України НАНУ, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України, 2010.

Круглий стіл, матеріяли якого склали цей збірник, скликано через проблему, яка вийшла за межі наукового середовища й набула особливого розголосу. Працівниця заповідника Надія Нікітенко висловила гіпотезу про те, що собор побудовано не за Ярослава Мудрого, як традиційно пишуть в історіографії, а раніше, 1011 року, ще за Володимира. Більшість українських і закордонних науковців вважає висновки Нікітенко недостатньо обґрунтованими, а подання до ЮНЕСКО – поспішним, і саме суперечкам довкола дати заснування Софії було присвячено зібрання науковців.