Навіґація за темамиЯк користуватись

Член-кореспондент НАН України Мирослав Попович — людина, добре знана в інтелектуальних колах. Його наукові та науково-публіцистичні розвідки присвячені різним пробле¬мам, зокрема й політичним. Однією з останніх за часом книжок Миро¬слава Поповича є книжка, присвя¬чена оцінці сучасної геополітичної ситуації з соціал-демократичних, як зазначає сам автор, позицій та аналізу співвідношення лівих і правих ідеологій в українському та загальноєвропейському контексті під назвою «Європа - Україна: праві і ліві». Коло проблем, яких тор¬кається автор, незвичайно велике — від окреслення Європи як певного типу цивілізації та суперечностей між Європою й світом ісламу до розуміння сучасного соціалізму й візії України в соціал-демократичній перспективі.

Сторінки26