Навіґація за темамиЯк користуватись

Червень 2010
Köln, Weimar, Wien: Bölau, 2009.
Die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfiniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhuderts.

Львівський ірмологіон

Давній літургійний музичний рукопис п’ятилінійної нотації кінця 16 століття


Редакція і вступна стаття Юрія Ясіновського, транскрипція і коментарі Кароліни Луцкої (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reiche B: Editionen, Band 24).
509 c.

Львівський нотолінійний ірмологіон є виразним свідченням музично-стильового оновлення українського сакрального мистецтва, яке, зберігаючи традиційні зв’язки з візантійською культурою, активно засвоювало західноевропейські здобутки Ренесансу і раннього Барока. На цій основі й витворювався самобутній стиль національного сакрального співу, що разом із тисячами списків, а з 1700 року й друкованих видань ірмологіонів поширювався на всіх українських і білоруських землях.

Сторінки3