Навіґація за темамиЯк користуватись

Медії відіграють особливу роль у (від)творенні суспільних уявлень про здоровий глузд і нормальність насамперед завдяки непорівнянній з іншими елітними дискурсами чисельності їхньої авдиторії та інтенсивності й масштабності впливу на цю авдиторію, що в наші дні споживає різноманітні їхні продукти практично цілодобово і через їхнє посередництво формує чи принаймні модифікує уявлення про різні сфери суспільного життя. Надзвичайна важливість медій спонукає різні еліти використовувати їх як засіб реалізації своїх поглядів та інтересів. Це неминуче призводить до різноманітности ідеологічних орієнтацій у медійному просторі (принаймні щодо поточних супільно-політичних проблем), якій можна покласти край тільки відверто недемократичними засобами.

Сторінки6