Навіґація за темамиЯк користуватись

Спокуса «ловів» на польських «постмодерністів» є, звичайно ж, природною реакцією на запитання, які ставить американське чи захід¬ноєвропейське літературознавство. Питання ці стали вже фактом, із яким найчастіше мають справу по¬лоністи Західної Європи. Але відпо¬відей на такі питання не уникнуть і польські історики літератури — де-не-де, зрештою, на них уже відпо¬віли. Підґрунтям для праць західних літературознавців є незліченні кни¬ги й статті чи дискусії, що стосують¬ся всіх вимірів народження «постмодернізму» в культурі Заходу, а історик чи критик польської літера¬тури позбавлений цієї елементарної підпори. Тобто, знаючи дещо про постмодернізм у французькій філо¬софії, американській культурі чи німецькому театрі, він мусить відпо¬відати на запитання про «постмодер¬нізм»...