Навіґація за темамиЯк користуватись

Квітень 2000
Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2000.
Томаш Стриєк, Українська національна ідея міжвоєнного періоду. Аналіз вибраних концепцій. Монографії Фонду підтримки польської науки. Серія гуманістики. Вроцлав, 2000

Книжка наукового співробітника Інституту політичних досліджень Польської академії наук Томаша Стриєка є скороченим варіантом його докторської дисертації, присвяченої українському націоналізмові міжвоєнної доби.

Сторінки2