Проблеми безпеки в небезпечному реґіоні

Грудень 1999
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
178 переглядів

Книжки, які оглянуто в цій статті:

Mette Skak. From Empire to Anarchy. Postcommunist Foreign Policy and International Relations. – London: Hurst and Co, 1996.

Sherman W. Garnett. Keystone in the Arch. Ukraine in the Emerging Security Environment of Central and Eastern Europe. – Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1997.

Tor Bukkvoll. Ukraine and European Security. – London: The Royal Institute of International Affairs and Pinter, 1997.

Yuri Shcherbak. The Strategic Role of Ukraine. Diplomatic Addresses and Lectures (1994–1997). – Cambridge, MA: Ukrainian Research Institute, Harvard University, 1998.

Yaroslav Bilinsky. Endgame in NATO’s Enlargement. The Baltic States, NATO and Ukraine. – Westport, Conn: Praeger, 1999.

Anatole Lieven. Ukraine and Russia. A fraternal rivalry. – Washington DC: US Institute of Peace, 1999.

David E. Albright and Semyen J. Appatov (eds.). Ukraine and European Security. – London: Macmillan, 1999.

Uri Ra’Anan and Kate Martin (eds.). Russia: A Return to Imperialism? – London: Macmillan, 1995.

Yitzhak M. Brudny. Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet state, 1953–1991. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.

Iver B. Neumann. Russia and the Idea of Europe. International Relations Series. – London and New York: Routledge, 1996.

Vladimir Baranovsky (ed.). Russia and Europe. The Emerging Security Agenda. – Oxford: Oxford University Press and SIPRI, 1997.

 

Різноманітні аспекти міжнародної та оборонної політики України, ймовірне значення цієї політики для оновленої Європи, проблеми зовнішньополітичної орієнтації молодої держави та можливі наслідки українсько-російських відносин перебувають у центрі уваги багатьох західних експертів та аналітиків. Одинадцять оглянутих нижче книжок, за всіх їхніх неминучих вад, є переконливим свідченням цієї уваги і загалом об’єктивним визнанням центральної ролі України для безпеки в Європі.

1.

На відміну від більшості фахівців, які розглядають зміни в посткомуністичних країнах передусім з погляду політичних та економічних реформ, автор книжки «Від імперії до анархії. Посткомуністична закордонна політика і міжнародні відносини» Метт Скек застосовує ориґінальніший і, здається, ефективніший підхід. Розпад совєтського блоку він трактує насамперед як розпад внутрішньої та зовнішньої імперій. Чимало фахівців із «транзитології» [науки, що вивчає процеси перехідного періоду в розвитку держав. – Ред.] вказують на подібність перехідних процесів – від авторитаризму до демократії – в Латинській Америці та південній Європі (Іспанія, Португалія, Греція) та в країнах колишнього комуністичного блоку. Проте мало хто зауважує постімперський характер змін у посткомуністичних країнах і, зокрема, винятково велику роль процесів націє- та державотворення.

А тимчасом процес «деколонізації» постсовєтського простору має багато спільного з процесами деколонізації третього світу, що, своєю чергою, «ставить питання про те, чи деякі посткомуністичні країни є справді політично самостійними одиницями, а чи їх слід уважати “квазі-державами”, на кшталт низки країн третього світу, особливо темношкірої Африки». Поняття «квазі-держав», широко вживане в теорії міжнародних відносин, видається цілком застосовним до республік колишнього Совєтського Союзу (внутрішня імперія СССР), які здебільшого й справді є неповноцінними, слабкими державами з суто зовнішніми, поверхово-формальними атрибутами незалежності.

Відтак незалежність для постсовєтських республік є не кінцевим етапом національно-визвольної боротьби, а радше її початком. Якщо країни «зовнішньої імперії» СССР, тобто так званої «соціалістичної співдружності», доволі швидко перейшли від стану квазі-...

Про автора

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.

Опубліковано у часописі