Конституція свободи: Проєкт нової Конституції України

Лютий 2014
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
22
31619 переглядів

Розділ ХV

ВОЄННИЙ СТАН

Статті 175-177 проекту Конституції присвячені описові юридичних характеристик режиму воєнного стану. Головну частину даного Розділу складають ключові норми Закону України Про правовий режим воєнного стану від 6 квітня 2000 р. Аргументація щодо необхідності запровадження даного Розділу в Конституції України співпадає з аргументацією стосовно необхідності запровадження спеціального Розділу Основного Закону про надзвичайний стан.

Стаття 175.

1. Воєнний стан вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу на Україну, реальної небезпеки державній незалежності або територіальній цілісності України.

2. Режим воєнного стану допускає тимчасові, обумовлені загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав людини і основоположних свобод, прав і законних інтересів юридичних осіб.

3. Оголошення війни не є тотожним введенню воєнного стану.

4. Оголошення війни і укладення миру здійснюється Президентом України спільно з Національними Зборами України відповідно до спеціальної процедури, передбаченої законом.

Стаття 175 проекту носить процесуальний характер й на цій підставі спеціальних пояснень не потребує. Див. також загальні пояснення до Розділу XV проекту Конституції України.

Всі положення статті 175 проекту відповідають нормам чинного законодавства України.

Стаття 176.

1. Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться указом Президента України, який підлягає затвердженню Національними Зборами України протягом сорока восьми годин з моменту його оприлюднення Президентом України.

2. Якщо воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях було введено після дострокового припинення повноважень Національних Зборів України, підписання указу Президента України про введення воєнного стану означає поновлення повноважень Національних Зборів України.

3. Указ Президента України про введення воєнного стану набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Указ Президента України про введення воєнного стану оголошується через засоби масової інформації або в інший спосіб.

5. Відмова Національних Зборів України затвердити указ Президента України про введення воєнного стану означає його скасування.

6. Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується указом Президента України за поданням Ради національної безпеки і оборони України, про що оголошується через засоби масової інформації.

7. Безпідставне невмотивоване введення Президентом України воєнного стану є грубим порушенням Конституції України.

Стаття 176 проекту носить процесуальний характер й на цій підставі спеціальних пояснень не потребує. Див. також загальні пояснення до Розділу XV проекту Конституції України.

Всі положення статті 176 проекту відповідають нормам чинного законодавства України.

Стаття 177.

1. Дострокове припинення повноважень Національних Зборів України під час дії воєнного чи надзвичайного стану забороняється.

2. Забороняється запровадження і відновлення смертної кари, а також засудження до смертної кари під час воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 177 проекту носить процесуальний характер, вона відповідає чинним міжнародним зобов’язанням України й на цій підставі спеціальних пояснень не потребує.

Розділ XVI

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Викладені в Статтях 178-185 проекту Конституції норми є досить конкретними. Тому вони потребують не стільки юридичного, скільки політичного коментування. Проект Конституції повинен спочатку розглядатися в колі представників української громадської спільноти (тобто Конституційними Зборами України). Гарантією неупередженості членів Конституційних Зборів України має стати те, що члени Конституційних Зборів не можуть бути обрані до складу Національних Зборів України першого (після прийняття Конституції України) скликання. Решту норм даного розділу можна віднести до правил юридичної техніки. Частково вони повторюють положення чинного Основного Закону України.

Стаття 178.

1. Конституція України приймається не менш ніж двома третинами голосів від конституційного складу кожної з палат Конституційних Зборів України, які обираються і скликаються за тими ж правилами, що й перший склад Національних Зборів України.

2. Члени Конституційних Зборів України не мають права обиратися до складу Національних Зборів України першого після ухвалення цієї Конституції скликання.

3. Конституційні Збори України припиняють свої повноваження з моменту ухвалення ними Конституції України. Ухвалений Конституційними Зборами України Основний Закон України підлягає затвердженню всеукраїнським референдумом.

4. Референдум щодо затвердження Конституції України призначається Президентом України.

Стаття 178 проекту носить процесуальний характер й на цій підставі спеціальних пояснень не потребує. Див. також загальні пояснення до Розділу XVІ проекту Конституції України.

Стаття 179.

1. Зміни до Конституції України вносяться Національними Зборами України не менш ніж двома третинами від конституційного складу кожної з їх палат. Внесені зміни підлягають повторному затвердженню не менш ніж двома третинами від конституційного складу кожної з палат Національних Зборів України наступного чергового скликання.

2. Зміни, внесенні до Розділів І та XVI Конституції України підлягають затвердженню всеукраїнським референдумом.

3. Референдум для затвердження змін, внесених до Розділів I та XVI Конституції України, призначається Президентом України.

4. Відмова Президента України призначити референдум для затвердження змін, внесених у відповідності до цієї Конституції до Розділів I та XVI Конституції України є грубим порушенням Конституції України.

Стаття 179 проекту носить процесуальний характер й на цій підставі спеціальних пояснень не потребує. Див. також загальні пояснення до Розділу XVІ проекту Конституції України.

Стаття 180.

1. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути внесений до Національних Зборів України Президентом України або не менш ніж однією третиною від конституційного складу Палати регіонів або Палати депутатів Національних Зборів України.

Стаття 180 проекту носить процесуальний характер й на цій підставі спеціальних пояснень не потребує. Див. також загальні пояснення до Розділу XVІ проекту Конституції України.

Ця Стаття є подібною за змістом до статті 154 чинного Основного Закону.

Стаття 181.

1. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають порушення, скасування чи обмеження прав людини і основоположних свобод або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

2. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 181 проекту носить процесуальний характер й на цій підставі спеціальних пояснень не потребує. Див. також загальні пояснення до Розділу XVІ проекту Конституції України.

Ця стаття є майже аналогічною за змістом до статті 157 чинного Основного Закону.

Стаття 182.

1. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Національними Зборами України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Національних Зборів України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

2. Національні Збори України протягом конституційного строку своїх повноважень не можуть двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.

Стаття 182 проекту носить процесуальний характер й на цій підставі спеціальних пояснень не потребує. Див. також загальні пояснення до Розділу XVІ проекту Конституції України.

Ця стаття є подібною за змістом до статті 158 чинного Основного Закону.

Стаття 183.

1. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Національними Зборами України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 181 і 182 цієї Конституції.

Стаття 183 проекту носить процесуальний характер й на цій підставі спеціальних пояснень не потребує. Див. також загальні пояснення до Розділу XVІ проекту Конституції України. Ця

Стаття є майже аналогічною за змістом до статті 159 чинного Основного Закону.

Стаття 184.

1. Конституція України набуває чинності з дня її офіційного опублікування.

На відміну від чинної Конституції України, проект передбачає набуття чинності Основним Законом не з моменту його прийняття, а з моменту офіційного опублікування (оприлюднення).

Це пояснюється тим, що згідно із загальними принципами права будь-який нормативний акт, що визначає обсяг прав і основоположних свобод людини не може вважатися чинним доти, доки він не буде офіційно доведений до відома населення країни.

Стаття 185.

1. День прийняття Конституції України є державним святом – Днем Конституції України.

Розділ XVII

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний розділ є необхідним для забезпечення плавного переходу від старої до нової Конституції України. Подібні до цих правила передбачалися Конституцією України 1996 року. На цій підставі положення Розділу XVII проекту Конституції подальших пояснень не потребують.

1. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить цій Конституції України.

2. Вибори до Національних Зборів України проводяться у … 20… року.

3. Національні Збори України першого скликання збираються на сесію не пізніше ніж на десятий день після офіційного опублікування результатів виборів до Національних Зборів України.

4. Перше пленарне засідання Національних Зборів України першого скликання відкриває найстарший за віком сенатор Національних Зборів України.

5. Перше та друге обрання в порядку ротації сенаторів Національних Зборів України першого скликання здійснюється достроково за результатами жеребкування.

6. Вибори Президента України проводяться в останню
неділю … 20… року.

7. Уряд України формується відповідно до цієї Конституції протягом … місяців після набуття нею чинності.

8. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї
Конституції протягом … місяців після набуття нею чинності. До сформування нового складу Конституційного Суду України тлумачення цієї Конституції здійснює чинний Конституційний Суд України, а тлумачення законів України – чинний Верховний Суд України.

9. Генеральний прокурор України призначається на посаду відповідно до цієї Конституції протягом … місяців після набуття нею чинності.

10. Уповноважений Національних Зборів України призначається на посаду відповідно до цієї Конституції протягом… місяців після набуття нею чинності.

11. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цією Конституцією набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій згідно з новою Конституцією України.

12. Сільські, селищні, міські, районні, районні в місті, обласні ради та їх голови після набуття чинності цією Конституцією здійснюють повноваження згідно з новими конституційними положеннями до обрання місцевих рад у … 20… році.

13. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення державної виконавчої влади в окремому столичному окрузі – місті Києві та місті Севастополі, державну виконавчу владу в містах Київ та Севастополь здійснюють нині існуючі структури.

14. Судді всіх судів в Україні, за винятком суддів Конституційного Суду України, які були обрані або призначені на посади до дня набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження до закінчення строку, на який вони були обрані або призначені.

15. Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України або Національними Зборами України.

Президент України…

м. Київ, … 20… року

№…

Сторінки30

Про автора

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії! (1)

Зображення користувача Олексій Савалага.
Олексій Савалага 22 травня 2014 року, 19:19

1.Пропоную найвищий законодавчий орган України назвати - НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ

1.2.НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ  складається із двох палат - 300 членів парламенту.

1.3.- Верхня палата - Палата сенаторів , що складається із   - 75 сенаторів.

        Голова Верхньої палати у відсутності Президента України виконує його обовязки.

1.4.- Нижня палата  - Палата депутатів,що складається із     - 225 депутатів.

2.Президент України -є Главою держави та верховний головнокомандувач.

  - Національна Гвардія України, як окрема структура і її керівник підпорядковані нижній палаті парламету.

       Голова Нижньої палати у відсутності керівника Національної Гвардії України виконує його обовязки..

2.1. Прем'єр міністр є керівником ( КМ ) - виконачої влади країни.

       МВС і її керівник підпорядковані КМ.

 

Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
4
Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.