Історик на позовах із простором, або чи можлива синхронізована історія?

Травень 2012
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
1724 переглядів

Писати історикові про простір та просторові уявлення якоїсь групи чи окремого індивіда сьогодні непросто з багатьох причин, і на кількох з-поміж них я далі зупинюся. По-перше, дискусії про простір неодмінно зачіпають низку підтем (як-от: «нація та націоналізм», «ідентичність», «пам’ять», «модерне місто», «геополітика»), вивчення кожної з яких має розпрацьовані методологічні засади та розлогі бібліографії. Це означає, що історик мусить чітко усвідомити напрям свого дослідження та його мікро- чи макрорівні, адаптувавши випрацювану соціологами, філософами, літературознавцями, психологами, урбаністами тощо методологію. По-друге, те, що відомо історикові про організацію простору досліджуваної ним доби, не завжди збігається з тим, як бачили-відчували-переживали цей простір носії уявлень про нього. Відтак, існує черговий ризик – потрапити в пастку теоретичних моделей, слідування яким може викривити інформацію джерел, а отже, призвести до певної «штучності» дослідницького тексту.

Ці суперечності, серед іншого, добре унаочнено в дискусіях істориків дипломатії і теоретиків міжнародних відносин, де історики називали теоретиків ілюзіоністами, що маніпулюють емпіричним матеріалом, а ті, своєю чергою, кваліфікували істориків як хробаків, що вивчають забальзамоване минуле, вишкрябуючи якомога більше даних, але не вміючи їх впорядкувати за браком відповідної методології. Також доброю ілюстрацією до цієї проблеми буде критика підходів Мішеля Фуко. Для прикладу, Жак Леонард, дослідник історії французької медицини ХІХ ст., в есеї «Історик і філософія» (1980 р.) уподібнив Фуко до «варварського рицаря», який «промчав галопом ... через історичні терени, необережно відмовляючись у своїх історіях про в’язниці, медицину, лікарні від уважного та педантичного дослідження»[1]. Обидва наведені приклади яскраво показують, наскільки складно знайти рівновагу між теоретичними конструкціями – неуникненно штучними й накиненими стосовно реальності – та врахуванням специфіки концептуалізованої у такий спосіб дійсності.

Повертаючись до простору, нагадаю, що він є окремою науковою цариною, де за об’єкт вивчення служить саме простір, а не час. Про це у 1970-х рр. писав соціолог та філософ Анрі Лефевр, розмірковуючи про формулювання теорії, котра би поєднала різнорівневі «поля», себто площини дослідження простору: 1) фізичну, де увага має зосереджуватися на природі й космосі; 2) ментальну, де йтиметься про логічні узагальнення (метафізичні репрезентації простору); 3) суспільну – як площину соціальної практики[2]. Під цим кутом зору минуле постає не як історія людства, а як історія простору, через який ми прочитуємо соціальну діяльність людей. Концепти такого підходу можна відносно легко застосувати у власних дослідженнях, якщо історик добре у них розбереться. Перший крок до цього в українській історичній науці був зроблений Антоном Котенком у попередньому числі УГО (вип. 15).

Автор здійснив спробу вперше долучити читача до дискусій про простір, які точаться у західній науці вже не перше десятиліття. Його есей «Повернення простору» вартує уваги кожного дослідника, зацікавленого у практичному застосуванні принципу міждисциплінарності, однак, як і будь-яка піонерська робота, він викликає певні критичні рефлексії. Антон Котенко намагається у безлічі згаданих ним праць намацати ознаки «просторового повороту», представити їх читачеві й обговорити те, наскільки сучасні історики (у тому числі адепти анонсованої ним, але так і не проаналізованої «нової просторової історії»[3]) уписалися до цього «повороту». Завдання не з легких, але можливе до виконання, коли взятися за нього «з голови». Це означає - просто охарактеризувати праці тих, кого можна вписати у проблемне поле, окреслене межами «просторового повороту»...

Про автора
Категорiї: 

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.