Galina Yavorska

UA Читати українською
Galina Yavorska's picture
Message this author
Політологиня, мовознавиця
Київ, Ukraine

Доктор філол. наук, професор. Закінчила філологічний факультет Київського університету Т.Шевченка. Працювала в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституті україської мови НАНУ. Захистила кандидатську і докторську дисертації за спеціальністю "загальне мовознавство". З 2001 до 2010 була державним експертом Національного інституту проблем міжнародної безпеки. Отримала звання професора за спеціальністю "Національна безпека держави (політичні науки)". З 2010 до цього часу - головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.
 

List of Publications: 

Список основних публікацій доступний за цим лінком.

Основні монографії: Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии. – К., Наук. думка, 1992. – 108 с.;Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова. Культура. Влада – К., ВІПОЛ, 2000. – 288 с.; Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі. Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ2010 (у співавторстві з О.В.Богомоловим).

Розділи у монографіях (вибірково): Генеза сучасних проблем нормалізації і кодифікації // Українська мова. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. 1945–1995. – Opole, 1999. – S. 201–222;O podstawowych nazwach barw w języku ukraińskim (materiały do badań porównawczych // Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne. Cz.1/ pod red. naukowa R. Grzegorczykowej i K.Waszakowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 2000. – S. 29-39; Дискурс и идентичность //Исламская идентичность в Украине. К: Стилос, 2006. Изд.2 доп. С. 126-159;Концептуализация ислама и мусульман: от реальности до виртуальности) //Исламская идентичность в Украине. К: Стилос, 2006. Изд.2 доп. С. 126-159;Україна – НАТО: сучасний стан відносин та перспективи розвитку /за заг. ред. О.С.Власюка та ін. Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2008. – 352 с. ( у співавторстві);Європейський проект та Україна. Монографія. К.: НІСД, 2012. – 192 с. (співавт. А. Єрмолаєв, О. Литвиненко Б Парахонський та ін.); Крим і Донбас: ціна повернення. Монографія. Відп. Ред. В.П. Горбулін та ін. Київ, НІСД, 2015 (розділ 1 у співавторстві); Yavorska Galina, Zymovets Galyna. Motivational scenarios and semantic frames for social relations in Slavic, Romance and Germanic languages - friends, enemies, and others / Päivi Juvonen and Maria Koptjevskaja-Tamm (Eds.), The Lexical Typology of Semantic Shifts. Berlin et al.: Walter de Gruyter, 2016. Pp. 335-353

Projects: 
Останні проекти: EUROJOS (UMCS,Польща) (2010-2015); Crisis, Conflict and Critical Diplomacy: EU Perceptions in Ukraine and Israel/Palestine (Jean Monnet Centre) (2015-2017); RIDRU (University of Alberta http://ridru.artsrn.ualberta.ca/nationalities-culture-and-language-policies/cluster-members/galina-yavorska/).
Awards and Grants: 
Орден княгині Ольги 3 ст. Ґранти - Open Society Institute, INTAS, Міжнародний фонд "Відродження", ДФФД та ін.
Research Interests: 
Лексична семантика, типологія Соціолінгвістика, аналіз політичного дискурсу Безпекові студії, європейська інтеграція