Search by TopicHow to use

Krytyka Institute

UA Читати українською

Створений 2003 року Інститут Критики урухомив, поруч із іншими проєктами, спільну з HURI та НТШ-А науково-видавничу програму джерелознавчих досліджень й оприлюднення матеріялів із історії модерної культури України, що її здійснення було покладено на видавництво «Критика» і колектив науковців, які з ним співпрацюють.

There are no materials in this section.

Bookshelves

How to use