Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна

Листопад 2013
Наталя Яковенко

Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна

Київ: Критика, 2008.
472 с.
Видання друге, переглянуте і виправлене

Монографію доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть від входження руських земель до ВКЛ й аж до козацької революції 1648 року. Головним об’єктом авторської уваги є витоки та соціяльна структура української знаті, її персональний і чисельний склад, правовий і майновий статус елітарних груп.

Перше видання книжки, підготованої ще наприкінці 1980-х років, вийшло у світ 1993 року й одразу перетворилося на інтелектуальний бестселер, а відтак і бібліографічний раритет, зокрема завдяки тому, що ця розвідка відкривала або й сама фактично створювала цілу предметну ділянку, що її відтоді активно та плідно досліджують вітчизняні й зарубіжні науковці. Нове видання істотно переглянуто, насамперед під фактографічним і термінологічним оглядом, виправлено та доповнено. Найґрунтовнішого доопрацювання зазнали біографічні та генеалогічні дані, вміщені у численних таблицях і схемах.

 

Зміст

 

Переднє слово   9

 

Розділ перший

Загальні напрями еволюції стану 

На порозі стану: від бояр-рицарів до бояр-шляхти   17

Кодифікація правового статусу упривілейованих груп у литовсько-руському законодавстві XV - першої третини XVI століття    37

Другий Литовський Статут 1566 року як кодекс «народу-шляхти». Витоки гербової традиції   49

Нижні щаблі ієрархічної драбини: шляхи формування, реґіональні відмінності   59

 

Розділ другий

Князі

Роль і місце князів у ментальності українського Середньовіччя   77

Персональний склад князівського прошарку. Князі з погляду закону і традиції   87

Здобутки і втрати князів у реформах 60-х років XVI століття   109

Спалах князівської потужности в останній третині XVI - першій половині XVII століття. Князі-господарі та князі-слуги   121

 

Розділ третій

Пани

Походження титулу «пан»   131

Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Волині у першій половині XVI століття  135

Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Київщині та Брацлавщині у першій половині XVI століття  161

Особливості правового та звичаєвого статусу панського прошарку (XV середина XVI століття)   195

Доля панської верстви в суспільних змінах кінця XVI - початку XVII століття. Виділення маєтніших груп   205

Польське землеволодіння в Україні наприкінці XVI - у першій половині XVII століття. Маґнати польського походження   225

 

Розділ четвертий

Зем'яни-шляхта

Господарські зем'яни-шляхта: боротьба за утвердження в шляхетських правах, характер занять   245

Залежні зем'яни: специфіка  реґіональних груп   271

Чисельність шляхетської верстви в останні десятиліття перед Хмельниччиною (спроба підрахунку)   285

 

На варті старовини (замість висновків)  295

 

Генеалогічні схеми князівських родів   301

 

Додатки

Примітки   373

Список літератури, архівних і бібліотечних установ, посилання на які подано скорочено   415

Перелік таблиць 418

Перелік мап і схем у тексті  420

Перелік генеалогічних схем князівських родів   421

Список ілюстрацій   423

Покажчик імен   429

Географічний покажчик   460

 

Категорiї: 

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.

Розділи рецензій